Sau ngày 31/12/2026, y sỹ trung cấp sẽ không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ

27/11/2023 10:00 AM

Xin hỏi, sau ngày 31/12/2026, y sỹ trung cấp sẽ không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ đúng không? - Thảo Nguyên (Đồng Nai)

Sau ngày 31/12/2026, y sỹ trung cấp sẽ không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Những chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề bao gồm:

- Bác sỹ;

- Y sỹ;

- Điều dưỡng;

- Hộ sinh;

- Kỹ thuật y;

- Dinh dưỡng lâm sàng;

- Cấp cứu viên ngoại viện;

- Tâm lý lâm sàng;

- Lương y;

- Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Sau ngày 31/12/2026, y sỹ trung cấp sẽ không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ

Tại Điều 121 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định:

- Chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01/01/2024 được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi theo quy định Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026 thì không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ.

- Việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Chứng chỉ hành nghề được cấp đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 01/01/2024 phải được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.

- Quy định về sử dụng ngôn ngữ trong cấp phép và hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được áp dụng đến hết ngày 31/12/2031.

- Việc đình chỉ, thu hồi đối với chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được thực hiện theo quy định về đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề tại Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sỹ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2027 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Người được cấp phép hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 6, 7 và 8 Điều 121 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 phải tuân thủ các quy định có liên quan đến hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 được tiếp tục hoạt động mà không phải cấp lại giấy phép hoạt động.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đã nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

3. Điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh chữa bệnh

Tại Điều 19 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(i) Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực;

(ii) Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023;

(iii) Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 21 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023;

(iv) Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

(v) Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023.

- Cá nhân được khám bệnh, chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm (i), (ii), (iii) trong các trường hợp sau đây:

+ Học viên, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề;

+ Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

+ Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;

+ Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Chính phủ.

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp được khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm (i) và điểm (ii).

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,889

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079