Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân mới nhất

27/11/2023 20:00 PM

Hiện nay, bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân đảng viên trong bài thu hoạch bao gồm những nội dung gì?

Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân

Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân (Hình từ internet)

Đối tượng phải học lớp đảng viên mới

Nội dung đề cập tại Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Theo đó, đối tượng học lớp đảng viên với theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đã chỉ rõ: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”.

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới phải có phần liên hệ bản thân

Theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW, hình thức, phương pháp và tổ chức lớp học được quy định như sau:

- Giảng viên cần nắm chắc đặc điểm của đối tượng học viên để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng cụ thể. Chọn một số nội dung trong tài liệu để đi sâu phân tích, làm rõ, kết hợp giảng bài với tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên cho phù hợp và thiết thực; có thể lựa chọn một số phần để học viên tự học, tự nghiên cứu, không nhất thiết phải giảng dạy tất cả các nội dung trong bài.

- Tổ chức học tập theo lớp; tập trung lên lớp nghe giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc; viết bản thu hoạch, đánh giá kết quả qua bản thu hoạch. Trong quá trình giảng bài, kết hợp giảng giải với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên, giữa học viên với học viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế cũng được coi là nội dung học tập chính thức, có liên hệ, thu hoạch.

* Trong tình hình dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, theo điều kiện thực tế từng địa phương, vùng, miền, vận dụng linh hoạt tổ chức lớp học theo hình thức tập trung và không tập trung; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp học trực tuyến với trực tiếp, vừa đảm bảo được yêu cầu học tập lý luận chính trị vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và tình hình mới đặt ra.

Như vậy trong chương trình học có yêu cầu đảng viên phải làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân.

Hướng dẫn làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2023

Theo đó, nội dung một số câu hỏi trong bài thu hoạch lớp đảng viên mới thường là:  

- Nhận thức về chủ nghĩa mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

- Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên;

- Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới;

- Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về phần liên hệ bản thân trong bài thu hoạch lớp đảng viên mới:

Thông thường, trong các bài thu hoạch lớp đảng viên mới, song song với các câu hỏi liên quan về nhận thức, thì bài thu hoạch đưa ra những câu hỏi liên hệ bản thân đảng viên trong việc áp dụng đường lối, chủ trương của Đảng vào sinh hoạt chi bộ, trong đời sống và học tập, rèn luyện của người đảng viên.

Để đáp ứng yêu cầu của một bài thu hoạch lớp đảng viên mới và liên hệ bản thân, đảng viên viết bài thu hoạch phải đảm bảo các nội dung như:

Đầu tiên, đảng viên phải trình bày và nêu được rõ vai trò, vị trí và nhiệm vụ của người Đảng viên. Nội dung này quan trọng trong việc liên hệ thực tiễn cá nhân, giúp đảng viên mới biết được vai trò của mình khi được bước vào hàng ngũ của Đảng, từ đó nỗ lực, cố gắng hết mình về lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thứ hai, đảng viên phải nêu cao tinh thần không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trở thành một người đảng viên “Cần, kiệm, liêm chính”, “Chí công vô tư”.

Đảng viên liên hệ bản thân đã thực hiện những điều trên như thế nào trong học tập, làm việc, công tác,...

Thực hiện tốt những tiêu chuẩn về Đảng viên được quy định rõ trong Điều lệ Đảng như: Lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, phong cách, Ý thức kỷ luật, giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết,…

Thứ ba, học viên cho biết cảm nghĩ của mình với đường lối, chủ trương của Đảng. Sau cùng, học viên thể hiện ý thức về vai trò của bản thân khi được bước vào hàng ngũ của Đảng, quyết tâm trở thành một Đảng viên ưu tú, hết lòng hết sức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đảng viên làm bài thu hoạch lớp đảng viên mới được cấp giấy chứng nhận khi nào?

Hiện nay, mẫu Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới được ban hành kèm theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021.

Giấy chứng nhận học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới được cấp cho đảng viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Ban tổ chức lớp đảng viên mới sẽ tổ chức chấm bài thu hoạch của học viên, kết quả điểm xếp loại các bài thu hoạch gồm: xuất sắc; giỏi; khá; trung bình;…

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,034

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079