Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

28/11/2023 12:30 PM

Xin cho tôi hỏi giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như thế nào? - Thảo Trang (Bình Phước)

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo Hướng dẫn 63/HD-TLĐ năm 2022 hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như sau:

1. Nguyên tắc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Các đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới công đoàn các cấp phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của Tổng Liên đoàn về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại hội công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.

- Chỉ giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội nhận trước ngày diễn ra Đại hội chính thức. Cụ thể:

+ Đối với CĐCS: 25 ngày làm việc

+ Đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên: 30 ngày làm việc

- Không giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện thụ lý quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018.

-. Tổ chức thành lập tiểu ban (bộ phận) tiếp và bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước và trong quá trình tổ chức đại hội.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Chủ động nắm tình hình, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo:

+ Công đoàn các cấp chủ động nắm chắc tình hình về tổ chức, cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm; có vấn đề phức tạp nảy sinh mà cán bộ, đoàn viên phản ánh.

+ Tăng cường việc tiếp đoàn viên, CNVC LĐ, tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức, cán bộ, đại biểu dự đại hội công đoàn các cấp.

+ Trường hợp tố cáo chính danh không có cơ sở, điều kiện để giải quyết thì công đoàn các cấp phải thông báo cho người tố cáo biết lý do để chấm dứt việc tiếp tục tố cáo.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cấp công đoàn:

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến đại hội công đoàn các cấp được giải quyết và tham gia giải quyết theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội (hoặc liên quan đến người ứng cử, đề cử để bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới nhưng không là đại biểu dự đại hội) thì công đoàn các cấp nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên tính từ ngày nhận đơn khiếu nại, tố cáo (ngày nhận đơn tính theo dấu tiếp nhận đến của bưu điện hoặc ngày trực tiếp tiếp nhận) trước ngày đại hội chính thức khai mạc, theo quy định thì không giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ báo cáo và chuyển hồ sơ cho ban chấp hành khóa mới xem xét, giải quyết.

+ Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết về ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập Đại hội. 

Nếu trường hợp chưa giải quyết xong vẫn phải báo cáo đầy đủ quá trình giải quyết và nguyên nhân chưa giải quyết để ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập Đại hội xem xét, quyết định.

+ Khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác; ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp triệu tập đại hội chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đó đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo cho công đoàn đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết.

+ Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử, thì ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo ban chấp hành cùng cấp xem xét, quyết định.

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cấp Tổng Liên đoàn:

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến tư cách Đại biểu Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được giải quyết và tham gia giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhận được trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn khiếu nại, tố cáo (ngày nhận đơn tính theo dấu tiếp nhận đến của bưu điện hoặc ngày trực tiếp tiếp nhận) trước ngày đại hội chính thức khai mạc, theo quy định không giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ báo cáo và chuyển hồ sơ cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa mới xem xét, giải quyết.

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đề xuất hình thức kiểm tra, xác minh và báo cáo để Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét ra Quyết định giải quyết khiếu nại; Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

+ Các đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và tổ chức khác; Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn tham mưu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chuyển đơn đề nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho Tổng Liên đoàn biết kết quả giải quyết.

+ Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc Đại hội XIII, nếu có đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử, thì Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa mới xem xét, quyết định.

+ Tổng Liên đoàn sẽ bố trí nơi tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 314

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079