Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo mẫu 02A

28/11/2023 09:59 AM

Cho tôi hỏi viết bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý như thế nào? – Tú Hảo (Thái Bình)

Hướng dẫn viết bảng kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo mẫu 02A

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo mẫu 02A (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là mẫu 02A (Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023) ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023)

2. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo mẫu 02A

* Mục thông tin cá nhân

- Họ và tên: Viết in hoa (Ví dụ: NGUYỄN VĂN A)

- Ngày sinh: Ví dụ: 01/01/1990

- Đơn vị công tác: Viết tên đơn vị đang công tác

- Chi bộ: Viết tên chi bộ nơi đang sinh hoạt

* Mục hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Tự đưa ra các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Ví dụ:

- Hạn chế, khuyết điểm: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

- Hạn chế, khuyết điểm: Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

* Mục phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Có thể tham khảo một số phương hướng, biện pháp sau:

- Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân.

- Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành.

- Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

* Mục tự nhận mức xếp loại chất lượng

Đối với mục này, đảng viên tự nhận mức xếp loại chất lượng của mình theo các tiêu chí sau;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Là cá nhân có nhiều thành tích nổi bật; là điển hình để cá nhân khác học tập, noi theo; các tiêu chí đánh giá đều đạt "Tốt" trở lên; trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm đều được đánh giá đạt "Xuất sắc" bằng sản phẩm cụ thể:

Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Là cá nhân có các tiêu chí được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên, trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm đều được đánh giá đạt "Tốt" trở lên bằng sản phẩm cụ thể:

Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Hoàn thành nhiệm vụ:

Là cá nhân có các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt "Trung bình" trở lên bằng sản phẩm cụ thể:

Các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, có không quá 20% số tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ.

- Không hoàn thành nhiệm vụ:

Là các cá nhân có các tiêu chí đánh giá ở mức "Kém" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Có trên 50% số tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm được đánh giá không hoàn thành.

+ Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu tín nhiệm theo quy định trong năm đánh giá.

+ Bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

(Căn cứ Quy định 124-QĐ/TW năm 2023)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,914

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079