Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam mới nhất

07/12/2023 08:15 AM

Cho tôi hỏi tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam mới nhất được quy định như thế nào? - Kim Dung (Long An)

Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam mới nhất

Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam mới nhất

Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam theo Điều 3 Nghị định 76/2021/NĐ-CP như sau:

- Tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam, gồm: tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển.

- Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau:

+ Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế;

+ Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng;

+ Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng;

+ Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiêu chí về quy mô của cảng biển

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển;

+ Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

2. Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam

Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam theo Điều 4 Nghị định 76/2021/NĐ-CP như sau:

- Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2021/NĐ-CP.

- Cảng biển được đánh giá và phân thành 04 loại

+ Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm;

+ Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm;

+ Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm;

+ Cảng biển loại III: có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

- Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển

+ Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục Hàng hải Việt Nam trong năm gần nhất.

- Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

3. Quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam

Quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam theo Điều 5 Nghị định 76/2021/NĐ-CP như sau:

- Cục Hàng hải Việt Nam định kỳ 05 năm một lần vào tháng 01 của năm đầu tiên hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải.

Hồ sơ trình gồm:

+ Tờ trình đề nghị xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển;

+ Dự thảo Quyết định công bố danh mục cảng biển;

+ Các tài liệu liên quan.

- Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, lấy ý kiến các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan có liên quan, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển.

Hồ sơ trình gồm:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xếp loại cảng biển và công bố danh mục cảng biển;

+ Báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải;

+ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục cảng biển;

+ Các tài liệu liên quan.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 658

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079