Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất

08/12/2023 07:30 AM

Cho tôi hỏi mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất được quy định như thế nào? - Quế Chi (TPHCM)

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS mới nhất có thể tham khảo mẫu như sau:

Mẫu kế hoạch

2. Nhiệm vụ của giáo viên THCS

Nhiệm vụ của giáo viên THCS theo Điều 27 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền của giáo viên THCS

Quyền của giáo viên THCS theo Điều 29 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT như sau:

- Giáo viên có những quyền sau đây:

+ Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.

+ Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

+ Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

+ Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

+ Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

+ Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

- Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều 29 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, có những quyền sau đây:

+ Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

+ Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.

+ Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

+ Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

+ Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.
 

Chia sẻ bài viết lên facebook 600

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079