Tổng hợp văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về hóa đơn điện tử

08/12/2023 10:01 AM

Hóa đơn điện tử là gì? Có những văn bản nào hướng dẫn, chỉ đạo về hóa đơn điện tử? – Minh Phương (Sóc Trăng)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về hóa đơn điện tử

Tổng hợp văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về hóa đơn điện tử (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tổng hợp văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về hóa đơn điện tử

Văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử bao gồm:

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Công văn 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023 thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Công điện 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

- Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

- Công văn 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

- Công văn 3221/TCT-VP ngày 28/7/2023 công tác phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực thuế (trong đó Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai AI để phát hiện gian lận hóa đơn điện tử).

Công văn 4999/TCT-CS ngày 08/11/2023 về hóa đơn điện tử.

Công văn 4998/TCT-CS ngày 08/11/2023 về hóa đơn điện tử.

Công văn 4905/TCT-QLN ngày 03/11/2023 cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Công văn 4890/TCT-KK ngày 02/11/2023 thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu.

Công văn 4803/TCT-CS ngày 27/10/2023 về hóa đơn điện tử.

Công văn 4694/TCT-DNNCN ngày 24/10/2023 hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử.

Công văn 4544/TCT-CS ngày 12/10/2023 về hóa đơn.

Công văn 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 về hóa đơn giá trị gia tăng.

Công văn 3292/TCT-CS ngày 2/8/2023 về hóa đơn.

Công văn 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023 về khai bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế do Tổng cục Thuế ban hành.

Công văn 2392/TCT-QLRR ngày 14/6/2023 về kiểm tra hóa đơn điện tử.

Công văn 2330/TCT-CS ngày 09/6/2023 về hóa đơn điện tử.

Công văn 1152/TCT-CS ngày 05/4/2023 về hóa đơn điện tử khi sử dụng hóa đơn dành cho tổ chức trong khu phi thuế quan.

Công văn 406/TCT-DNNCN ngày 13/02/2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

2. Hóa đơn điện tử là gì?

* Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

* Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp trong việc khởi tạo, kết nối nhận, truyền, nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

(Khoản 2, khoản 12 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 674

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079