Mức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

08/12/2023 11:27 AM

Xin hỏi mức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và phương thức đóng được quy định, hướng dẫn như thế nào? - Ngọc Huy (Vĩnh Long)

NLĐ, đơn vị thuộc diện tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 2 Nghị định 33/2016/NĐ-CP thì người lao động, đơn vị thuộc diện tham gia BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bao gồm:

(1) Người lao động thuộc diện hưởng lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân;

- Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (sau đây được viết tắt là người làm công tác cơ yếu).

(2) Người lao động thuộc diện hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên công an nhân dân đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Học viên cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

(3) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

(4) Người lao động nêu tại điểm (1) và (2) trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác, nghiên cứu, đi Điều dưỡng ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

(5) Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Cơ quan, tổ chức có sử dụng người làm công tác cơ yếu;

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Mức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Mức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Hình từ internet)

Mức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Căn cứ Điều 14 Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như sau:

(i) Người lao động nêu tại điểm (1) và (4) (đối với người lao động hưởng tiền lương) hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

(ii) Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tổng quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nêu tại điểm (1) và (4) (đối với người lao động hưởng tiền lương), gồm:

- Đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

- Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

(iii) Người lao động nêu tại điểm (1) và (4) (đối với người lao động hưởng tiền lương) nếu không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

(iv) Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên mức lương cơ sở đối với người lao động nêu tại điểm (2) và (4) (đối với người lao động hưởng phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí) gồm:

- Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đóng 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

(v) Người lao động nêu tại điểm (3) được cấp có thẩm quyền cho phép ra nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

- Bằng 22% mức tiền lương tháng của người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước khi ra nước ngoài đối với người đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động có phu nhân hoặc phu quân, hàng tháng chịu trách nhiệm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên, chuyển vào quỹ hưu trí và tử tuất của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an theo quy định. Đồng thời, thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 và Khoản 1 Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Phương thức đóng BHXH trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định 33/2016/NĐ-CP thì hằng tháng, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an có trách nhiệm chuyển toàn bộ số thu nêu trên vào quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 324

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079