03 trường hợp NĐT được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư

19/02/2024 15:01 PM

Xin hỏi nhà đầu tư (NĐT) được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong trường hợp nào? – Văn Khải (Thái Bình)

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2020 thì có thể hiểu hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc NĐT chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

- Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- NĐT thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

NĐT thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

- Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;

- Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;

- Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

- Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

03 trường hợp NĐT được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư

03 trường hợp NĐT được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư (Hình từ internet)

Các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

(1) Các ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài

Căn cứ Điều 53 Luật Đầu tư 2020 quy định ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài bao gồm các ngành nghề sau đây:

- Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh mại dâm;

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

- Kinh doanh pháo nổ;

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh khác quy định tại các điều ước quốc tế có liên quan.

(2) Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Căn cứ Điều 54 Luật Đầu tư 2020 quy định ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

- Ngân hàng;

- Bảo hiểm;

- Chứng khoán;

- Báo chí, phát thanh, truyền hình;

- Kinh doanh bất động sản.

03 trường hợp NĐT được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư

Căn cứ Điều 67 Luật Đầu tư 2020 quy định NĐT được giữ lại lợi nhuận thu từ đầu tư ở nước ngoài để tái đầu tư trong trường hợp sau đây:

(i) Tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo đăng ký;

(ii) Tăng vốn đầu tư ra nước ngoài;

(iii) Thực hiện dự án đầu tư mới ở nước ngoài.

NĐT thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 63 Luật Đầu tư 2020 đối với các trường hợp (i) và (ii); thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 61 Luật Đầu tư 2020 đối với trường hợp (iii).

Chia sẻ bài viết lên facebook 441

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079