Chức năng, nhiệm vụ Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng

23/02/2024 17:30 PM

Tôi muốn biết Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc cơ quan nào? Chức năng, nhiệm vụ của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm là gì? – Hà Trung (Hà Nội)

Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Cục Y tế dự phòng

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định 2268/QĐ-BYT năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức thì Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Cục Y tế dự phòng.

Theo Quy định về Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng ban hành kèm Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024 thì Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại Quy định về Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Y tế dự phòng ban hành kèm Quyết định 08/QĐ-DP năm 2024 như sau:

- Đầu mối tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Đầu mối tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế và hướng dẫn chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Đầu mối tham mưu xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật;

- Đầu mối tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp chống dịch; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch và áp dụng các biện pháp đáp ứng với tình trạng khẩn cấp về dịch theo quy định của pháp luật

- Đầu mối quản lý dữ liệu bệnh truyền nhiễm và cung cấp thông tin về bệnh truyền nhiễm;

- Đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong cả nước theo quy định của pháp luật;

- Đầu mối xây dựng danh mục hàng hóa dự trữ Quốc gia liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh; xây dựng danh mục các loại thuốc dự phòng, hóa chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng để dự phòng cho công tác phòng chống dịch bệnh và phối hợp xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục về công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các Viện và các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng về giám sát và phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu đề xuất, xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình dịch tễ học thực địa và các chương trình, dự án, đề án về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu quản lý chỉ đạo Hệ thống đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng quốc gia (PHEOC). Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do thiên tai, thảm họa

- Đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam;

- Đầu mối tham mưu quản lý, chỉ đạo hoạt động An ninh y tế toàn cầu, tiếp cận Một sức khỏe về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế tại các khu vực cửa khẩu;

- Xây dựng và phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về giám sát, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Tham mưu phối hợp đảm bảo an ninh y tế trong các sự kiện quốc gia, quốc tế tổ chức tại Việt Nam;

- Phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực được phân công;

- Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Như vậy, Phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm có 19 nhiệm vụ, quyền hạn nhằm hỗ trợ cho Cục Y tế dự phòng trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới, đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam.

Đoàn Đức Tài

Chia sẻ bài viết lên facebook 289

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079