Quy định về thỏa thuận khung trong đấu thầu mới nhất 2024

24/02/2024 13:24 PM

Xin hỏi thỏa thuận khung trong đấu thầu mua sắm tập trung được quy định như thế nào? - Quang Vinh (Đà Nẵng)

Quy định về thỏa thuận khung trong đấu thầu

Căn cứ các quy định tại Luật Đầu thầu 2023 thỏa thuận khung sẽ được áp dụng trong mua sắm tập trung. Theo đó, căn cứ Điều 54 Luật Đấu thầu 2023 quy định về thỏa thuận khung trong đấu thầu mua sắm tập trung như sau:

- Thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung là thỏa thuận giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn đối với gói thầu không chia phần hoặc đối với một phần của gói thầu chia phần.

- Thỏa thuận khung quy định nội dung và điều kiện để làm cơ sở cho việc mua sắm theo từng hợp đồng cụ thể.

- Thời hạn áp dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không quá 36 tháng. Tại thời điểm ký thỏa thuận khung, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

- Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào thỏa thuận khung.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Đấu thầu 2023 thì đấu thầu mua sắm tập trung được áp dụng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh;

- Thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định pháp luật.

Quy định về thỏa thuận khung trong đấu thầu mới nhất 2024

Quy định về thỏa thuận khung trong đấu thầu mới nhất (Hình từ internet)

Thời hạn áp dụng thỏa thuận khung tối đa là bao lâu?

Như đã đề cập theo quy định tại Điều 54 Luật Đấu thầu 2023 nêu trên thì thời hạn áp dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không quá 36 tháng và tại thời điểm ký thỏa thuận khung, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

Các trường hợp bảo đảm dự thầu không được hoàn trả nếu vi phạm thỏa thuận khung

Căn cứ Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 quy định nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện một trong các biện pháp sau đây để bảo đảm trách nhiệm dự thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu:

- Đặt cọc;

- Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

- Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.

Tuy nhiên, khoản bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả nếu nhà thầu, nhà đầu tư có các vi phạm thuộc quy định tại khoản 9 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023, trong đó có các vi phạm liên quan đến thỏa thuận khung.

Theo đó, nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản bảo đảm dự thầu nếu có các vi phạm liên quan đến thỏa thuận khung sau đây:

(1) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

(2) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày hoàn thiện thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,118

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079