Danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII gồm những ai?

24/02/2024 15:44 PM

Tôi muốn biết danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII gồm những ai? Tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Bí thư ở Việt Nam được quy định thế nào? – Hùng Cường (Tây Ninh)

Danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII gồm những ai?

Danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII gồm những ai? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII gồm những ai?

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là Ban Bí thư Trung ương Đảng) là cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Hiện nay, Ban Bí thư trung ương Đảng đang là khóa XIII.

Trong đó, những thành viên trong danh sách Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XIII bao gồm:

(1) Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Đại biểu Quốc hội XV,...

(2) Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV,...

(3) Đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV,...

(4) Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...

(5) Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,...

(6) Đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ,...

(7) Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV,...

(8) Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII,...

(9) Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII,...

(10) Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

(11) Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Bí thư ở Việt Nam

Để trở thành Ủy viên Ban Bí thư ở Việt Nam thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh theo Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, cụ thể như sau:

(1) Tiêu chuẩn chung

- Về chính trị, tư tưởng: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

- Về đạo đức, lối sống: Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm; tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi...

- Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

- Về năng lực và uy tín: Có quan điểm khách quan, toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực, địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, phụ trách...

- Sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng. Đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

(Khoản 1 Mục I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020)

(2) Tiêu chuẩn cụ thể

Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời, cần có thêm các tiêu chuẩn:

- Thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; không bị chi phối bởi sự can thiệp, sức ép bên ngoài và lợi ích nhóm.

- Hiểu biết sâu rộng tình hình đất nước, khu vực và thế giới; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, am hiểu sâu sắc về xã hội.

- Có ý thức, trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp ý kiến trong việc hoạch định đường lối, chính sách và phát hiện, đề xuất những vấn đề thực tiễn đặt ra để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận, quyết định.

- Là Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố) hoặc trưởng các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Trường hợp Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác trong quân đội thì phải kinh qua chức vụ chủ trì cấp quân khu.

(Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020)

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,616

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079