Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất và văn bản hướng dẫn

26/02/2024 09:00 AM

Cho tôi hỏi Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất là Pháp lệnh năm bao nhiêu? Và có những văn bản hướng dẫn nào? - Tấn Tùng (Cần Thơ)

Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất và văn bản hướng dẫn

Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất và văn bản hướng dẫn (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất và văn bản hướng dẫn 

Theo đó, Pháp lệnh Cựu chiến binh mới nhất là Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005.

Đồng thời, Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005 có các văn bản hướng dẫn như sau:

- Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005;

- Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005;

- Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP;

- Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005;

- Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-BQP-CCBVN hướng dẫn vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân cơ sở.

2. Quyền lợi của Cựu chiến binh

Quyền lợi của Cựu chiến binh theo Điều 7 Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005 như sau:

- Cựu chiến binh là người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cựu chiến binh được ưu tiên tạo việc làm, giao đất, giao rừng, giao mặt nước để sản xuất, kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ.

- Cựu chiến binh nghèo được ưu tiên vay vốn ngân hàng chính sách, các nguồn vốn ưu đãi khác để sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích xóa đói, giảm nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các chính sách khác đối với người nghèo.

- Cựu chiến binh hết tuổi lao động, cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được Nhà nước và xã hội tiếp nhận, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội.

- Cựu chiến binh khi chết được chính quyền, cơ quan quân sự, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và gia đình tổ chức tang lễ và được hưởng tiền mai táng theo quy định của Chính phủ.

- Cựu chiến binh được tham gia Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban liên lạc Cựu quân nhân theo quy định của Điều lệ Hội, của pháp luật.

3. Nghĩa vụ của Cựu chiến binh

Nghĩa vụ của Cựu chiến binh theo Điều 8 Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005 như sau:

- Cựu chiến binh phải phát huy truyền thống cách mạng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích của dân tộc.

- Cựu chiến binh phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, học tập, tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tham gia hoà giải, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Chính sách đối với Cựu chiến binh

Chính sách đối với Cựu chiến binh theo Điều 6 Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam 2005 như sau:

- Nhà nước có chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cựu chiến binh; tập hợp, động viên và phát huy tiềm năng của Cựu chiến binh, tạo điều kiện để Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm điều trị, phục hồi sức khỏe và các hoạt động tình nghĩa đối với Cựu chiến binh.

- Trong từng thời kỳ, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ cụ thể đối với Cựu chiến binh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,800

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079