Quy trình xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ năm 2024

28/02/2024 16:15 PM

Cho tôi hỏi quy trình xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ năm 2024 được quy định như thế nào? – Tuấn Tú (Gia Lai)

Quy trình xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ năm 2024

Quy trình xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Công trình khoa học và công nghệ

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 18/2024/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 10/04/2024) công trình khoa học và công nghệ bao gồm:

- Công trình nghiên cứu khoa học là kết quả của hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn;

- Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ là công trình tạo ra công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới;

- Công trình ứng dụng công nghệ là công trình ứng dụng thành công công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật mới.

Tổ chức xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ

Việc tổ chức xét tặng giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 22 Nghị định 18/2024/NĐ-CP như sau:

- Bộ, ngành, địa phương căn cứ lĩnh vực quản lý và điều kiện cụ thể quyết định việc tổ chức xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.

Trường hợp tổ chức xét tặng giải thưởng thì bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng và gửi Quy chế xét tặng giải thưởng đến Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi việc tổ chức thực hiện. Quy chế quy định các nội dung chính bao gồm tên giải thưởng, thời gian tổ chức giải thưởng, đối tượng, lĩnh vực xét thưởng, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hội đồng xét tặng giải thưởng, mẫu Báo cáo tóm tắt công trình và các nội dung khác phù hợp với ngành, lĩnh vực quản lý và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương.

- Thời hạn tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới 03 năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Giải thưởng được công bố và trao tặng vào Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 hoặc vào thời điểm phù hợp do bộ, ngành, địa phương quyết định.

Điều kiện xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ

Căn cứ Điều 23 Nghị định 18/2024/NĐ-CP điều kiện xét tặng giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ được quy định như sau:

Đối với công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành hoặc thực hiện trên phạm vi địa phương và phục vụ trực tiếp sự phát triển của bộ, ngành hoặc sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương;

- Được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Đối với tác giả:

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp Luật của Nhà nước; không vi phạm quy định sau:

+ Lợi dụng hoạt động khoa học và công nghệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người; trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

+ Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.

+ Tiết lộ tài liệu, kết quả khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước; lừa dối, giả mạo trong hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Cản trở hoạt động khoa học và công nghệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy trình xét tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ

Theo Điều 25 Nghị định 18/2024/NĐ-CP quy trình, thủ tục xét tặng giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

- Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

+ Bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng (bản chính) theo Mẫu 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 18/2024/NĐ-CP;

+ Báo cáo tóm tắt công trình (bản chính);

+ Tài liệu liên quan đến việc công bố hoặc bản chính văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trình;

+ Tài liệu khác liên quan đến công trình (nếu có).

- Quy trình xét tặng giải thưởng:

+ Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (01 bộ) trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ, ngành nơi tác giả công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tác giả cư trú;

+ Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng được xét qua 02 cấp Hội đồng: Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở hoặc Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành và Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Lưu ý: Thời hạn hoàn thành công tác tổ chức xét tặng giải thưởng ở mỗi cấp Hội đồng trong vòng 30 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ.

+ Đơn vị được giao chủ trì tổ chức giải thưởng có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định tặng giải thưởng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét tặng giải thưởng của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương.

Lưu ý: Bộ, ngành, địa phương công bố kết quả xét tặng giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định tặng giải thưởng.

Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả được tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ

Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả được tặng giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 27 Nghị định 18/2024/NĐ-CP như sau:

- Được nhận Bằng chứng nhận giải thưởng, tiền thưởng từ ngân sách nhà nước do bộ, ngành, địa phương chi trả không quá 100 lần mức lương cơ sở cho mỗi công trình và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Như vậy, tác giả được tặng giải thưởng của Bộ về khoa học và công nghệ có thể được nhận tiền thưởng từ ngân sách nhà nước nhưng không quá 100 lần mức lương cơ sở.

Đoàn Đức Tài

Chia sẻ bài viết lên facebook 214

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079