Triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

12/04/2023 09:22 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính ra Quyết định 403/QĐ-BTC năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… giai đoạn 2022-2030.

Triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tại đây, Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau:

- Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, quy định để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thi đua thực hành:

+ Triệt để tiết kiệm trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước;

+ Chống tham ô, lãng phí khi mua sắm, sử dụng tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị;

+ Xây dựng phương án tiết kiệm ngay tại khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm về việc mua sắm tập trung theo quy định; các quy định về công khai, minh bạch,... trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.

- Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Kết hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đa dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích theo tiêu chí đổi mới sáng tạo, quản trị.

- Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Chế độ khen thưởng trong phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Đối tượng được khen thưởng: Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ Tài Chính có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua.

- Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng:

+ Căn cứ theo kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân, các đơn vị thuộc Bộ, thực hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

+ Đối với một số trường hợp đề nghị xét khen thưởng của Bộ Tài chính: thực hiện gửi hồ sơ về Bộ Tài chính (thông qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) ngay sau khi Hội đồng thi đua cơ sở xác nhận thẩm định thành tích.

+ Với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thì sẽ chỉ thực hiện trong sơ kết giai đoạn 1 vào năm 2025 và thực hiện tổng kết vào năm 2030, khi đã có quy định, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Quyết định 403/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 20/03/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,623

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:40 | 24/07/2024 Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 23/7/2024 về kiểm kê đất đai năm 2024
  • 07:45 | 24/07/2024 Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 22/7/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 14:10 | 23/07/2024 Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079