Kế hoạch xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa

04/11/2023 10:46 AM

Ngày 02/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL về xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa.

Kế hoạch xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa.

Kế hoạch xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa có một số nội dung chính như sau:

- Căn cứ thực hiện:

+ Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;

+ Căn cứ Quyết định 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025);

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng Quy tắc ứng xử của người làm công tác di sản văn hóa

- Mục đích:

+ Xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác di sản văn hóa, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tiêu cực, làm biến dạng, sai lệch và có nguy cơ mai một, biến mất di sản trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

+ Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm công tác di sản trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Yêu cầu:

+ Đảm bảo tính khách quan, chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền của địa phương và điều kiện thực tiễn của từng khu vực.

+ Đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Xem chi tiết tại Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL ngày 02/11/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 794

Các tin khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 17/07/2024 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
  • 08:40 | 17/07/2024 Nghị quyết 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  • 08:30 | 17/07/2024 Nghị quyết 141/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về hoạt động, chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 17:45 | 16/07/2024 Luật Đường bộ 2024 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 16:20 | 16/07/2024 Quyết định 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
  • 14:00 | 16/07/2024 Thông tư 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
  • 17:30 | 15/07/2024 Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ngày 29/6/2024 43/2024/QH15
  • 14:30 | 15/07/2024 Nghị định 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079