Chuyển đổi số 30/11/2022 15:55 PM

Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện

30/11/2022 15:55 PM

Xin hỏi việc chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện được quy định ra sao? - Gia Huy (TP.HCM)

Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện

Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1481/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2030” (gọi tắt Chương trình).

1. Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện

Theo đó, đến năm 2025, 60% cấp bộ Đoàn, Hội áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 80%.

Ngoài ra, tại Chương trình còn xác định một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Đến năm 2025, có ít nhất 60% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện;

Phấn đấu đến năm 2030 đạt 80% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

- Đến năm 2025, có 80% chiến dịch, hoạt động thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn; 

Đến năm 2030 đạt 100% chiến dịch, hoạt động thanh niên tình nguyện do Đoàn, Hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn.

- Đến năm 2025, có 80% cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện; 

Phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

- Đến năm 2030, kết nối, điều phối và phát triển mạng lưới thanh niên tình nguyện quốc gia với hơn 3.000 tổ chức, câu lạc bộ, hội, đội, nhóm tình nguyện trên toàn quốc.

2. Đối tượng của Chương trình 

Đối tượng của Chương trình bao gồm:

- Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện của thanh niên.

- Cán bộ phụ trách công tác thanh niên, sinh viên trong Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài phụ trách triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện tại Việt Nam.

3. Phạm vi của Chương trình

Chương trình được thực hiện trên phạm vi trong và ngoài nước, thời gian đến năm 2030.

4. Nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình

Nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình được quy định như sau:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện;

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp;

- Tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp;

- Củng cố hệ thống quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện ở trung ương, địa phương và phát triển mạng lưới tình nguyện trên toàn quốc;

- Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong hoạt động thanh niên tình nguyện.

Quyết định 1481/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quốc Đạt

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,677

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079