Đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nguyên tắc 01 văn bản sửa nhiều văn bản

18/07/2022 14:28 PM

Chính phủ yêu cầu các cơ quan thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nguyên tắc 01 văn bản sửa nhiều văn bản.

Đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nguyên tắc 01 văn bản sửa nhiều văn bản

Đơn giản hóa quy định kinh doanh theo nguyên tắc 01 văn bản sửa nhiều văn bản (Hình từ Internet)

Đây là nội dung tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022. 

Cụ thể, nhằm thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP , Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện ngay phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo nguyên tắc:

+ Một văn bản sửa nhiều văn bản;

+ Theo trình tự, thủ tục rút gọn; 

Việc thực hiện phương án phải hoàn thành trong 9 tháng năm 2022 đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh năm 2022 trước ngày 30/9/2022.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời các quy định kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; tăng cường tham vấn tập trung trên hệ thống này. 

Thực hiện chỉ đạo, điều hành, đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh bằng dữ liệu và theo thời gian thực tại bộ, ngành mình.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022.

Như Mai

Chia sẻ bài viết lên facebook 25,850

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079