Cắt giảm 10% quy định về hoạt động kinh doanh năm 2023

31/03/2023 16:58 PM

Quyết định 435/QĐ-BTP ban hành nhằm thực hiện kế hoạch Nghị quyết 68/NQ-CP có nội dung cắt giảm 10% quy định về hoạt động kinh doanh năm 2023.

Cắt giảm 10% quy định về hoạt động kinh doanh năm 2023

Cắt giảm 10% quy định về hoạt động kinh doanh năm 2023 (Hình từ Internet)

Cắt giảm 10% quy định về hoạt động kinh doanh năm 2023

Tại Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Yêu cầu của Chính phủ đối với các hoạt động kinh doanh là thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Theo đó cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành.

Trong Quyết định 435/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, nổi bật là trong năm 2023, nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định, chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đạt 10%.

Nhiệm vụ để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh trong năm 2023

Được đề cập trong Quyết định 435/QĐ-BTP, nhằm đạt được những mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra để cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh, theo đó những nhiệm vụ đó bao gồm:

- Xây dựng, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện, xử lý những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình.

- Tổng hợp đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân công một bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng một văn bản sửa nhiều văn bản).

Đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý

Bên cạnh đó, cũng tại Quyết định 435/QĐ-BTP ban hành các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh như sau:

- Tổ chức đối thoại, thu thập phản ánh của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó đối với hoạt động kinh doanh, phấn đấu năm 2023 đạt tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh là 100% theo yêu cầu của Chính phủ. - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

- Cập nhật các dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

- Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

- Thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Lê Vũ Trang Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 19,970

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079