Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024

17/05/2024 22:50 PM

Xin cho tôi hỏi Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024 đúng không? - Quang Hùng (Tây Ninh)

Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024

Chính phủ thống nhất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Chính phủ thống nhất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024

Ngày 17/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 45/TTr-BTNMT ngày 06/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Trước đó, ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công văn 202/TTg-NN hỏa tốc về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Sau đó, ngày 17/4/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 168/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024

Tại đây, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 25/4/2024 trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.

Luật Đất đai 2024 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện hành, hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 được quy định như sau:

- Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ các quy định sau đây:

+ Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024,

+ Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

- Luật Đất đai 2013 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 6,389

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079