Chi tiết giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

22/06/2023 08:30 AM

Chi tiết giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH là nội dung tại Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023.

Chi tiết giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Chi tiết giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH (Hình từ Internet)

Ngày 21/6/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1880/BHXH-CSXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, việc giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH được hướng dẫn như sau:

Điều kiện giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Việc giải quyết chế độ thai sản, ốm đau với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH theo Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023 với điều kiện như sau:

- Cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với người lao động căn cứ thời gian thực đóng BHXH đã được xác nhận.

- Đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, mang thai hộ: 

Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH;

Hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi, nhận con.

- Khi khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để chi trả bổ sung.

Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ thai sản với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ thai sản, ốm đau với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH theo Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023 như sau:

* Chế độ ốm đau; chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, khoản 2 Điều 34, Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: 

Thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 trong đó Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Liên đoàn Lao động tỉnh lập theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 1188/LĐTBXH-BHXH ngày 12/4/2016 gửi kèm theo (không bao gồm trường hợp đơn vị đang làm thủ tục phá sản).

- Chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi, người mẹ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp thai sản một lần: 

Thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, nhận con.

Các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH 

Theo Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023 thì các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH bao gồm:

- Đơn vị đang làm thủ tục phá sản;

- Đơn vị đã có Quyết định phá sản của Tòa án;

- Đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

- Đơn vị không có người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm Công văn 1880/BHXH-CSXH ban hành ngày 21/6/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,994

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079