Lịch chi trả lương hưu hàng tháng mới nhất

29/05/2024 06:55 AM

Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2024 bắt đầu từ ngày 02 đến hết ngày 25/6/2024.

Quy định về lịch chi trả lương hưu hàng tháng

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Như vậy, lịch chi trả lương hưu hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng.

***Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2024 từ ngày 02 đến hết ngày 25.

Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 - 10/6 tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện huyện: Từ ngày 11/6, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25.

Lịch chi trả lương hưu hàng tháng mới nhất

Lịch chi trả lương hưu hàng tháng mới nhất (Hình từ internet)

Thông báo lch chi tr lương hưu tháng 5/2024

Ngày 22/5/2024, BHXH Việt Nam có Công văn 1065/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Căn cứ Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, trong đó dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024);

Để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

(1) BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện kịp thời, không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả cho người hưởng.

- Phối hợp với cơ quan bưu điện tỉnh rà soát lịch chi trả đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019. Nếu có thay đổi về lịch chi trả, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... để tuyên truyền vận động,khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

(2) Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Phối hợp với cơ quan BHXH chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

- Thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) cho người hưởng.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 4/2024

Bưu điện Việt Nam thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 4/2024 chung và các địa phương. Theo đó, chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/4.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ thực hiện chi trả tiền qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm nhất là ngày hôm sau.

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/4, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, tại từng địa phương, Bưu điện các tỉnh/thành phố/trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan BHXH các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Lịch chi trả lương hưu tháng 3/2024 tại TPHCM

Ngày 23/02/2024, BHXH TPHCM thông báo lịch trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 3/2024.

Do ngày 02/3/2024 rơi vào thứ bảy nên BHXH TPHCM thông báo cụ thể lại cho người thụ hưởng về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng này.

Cụ thể, TP.HCM sẽ chi trả bằng hình thức tiền mặt cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bắt đầu từ ngày 02 – 25/3/2024.

Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng vào ngày 02/3/2024.

Đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các ngân hàng, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) thì Bưu điện TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người thụ hưởng trong ngày 04/3/2024 (thứ hai), do các ngân hàng này không làm việc vào ngày thứ bảy.

Khẩn trương chi trả lương hưu gộp tháng 01 - 02/2024

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản 5187/BĐVN-TCBC hướng dẫn các Bưu điện tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2/2024 theo hai hình thức là nhận tiền mặt và qua tài khoản ATM.

Việc chi trả sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện.

Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau.

Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ khác là người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của cả 2 tháng trong một kỳ chi trả.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây như: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Gộp lương hưu tháng 1, 2 năm 2024 vào cùng 1 kỳ chi trả

Ngày 13/12/2023, BHXH Việt Nam có Công văn 4210/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023

Theo BHXH TPHCM, thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả. Do ngày 02/12/2023 nhằm ngày thứ Bảy nên BHXH TPHCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023 như sau:

 - Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt: bắt đầu từ ngày 02/12/2023 đến ngày 25/12/2023.

- Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt:

+ Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 02/12/2023.

+ Tuy nhiên, đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các Ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu: Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 04/12/2023 (thứ hai), do các Ngân hàng nêu trên không làm việc vào ngày thứ Bảy.

BHXH Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng.

Lịch chi trả lương hưu tháng 11/2023

Việc chi trả lương hưu tháng 11/2023 bắt đầu từ ngày 02 – 10.

Đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, lịch chi trả lương hưu từ ngày 11 đến ngày 25.

Lịch chi trả lương hưu cụ thể ở từng địa phương sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2023

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 02 - 10 của tháng tổ chức chi trả.

Đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam, lịch chi trả lương hưu từ ngày 11 đến ngày 25 của tháng.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2023 của các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được BHXH các địa phương thông báo cụ thể đến người hưởng lương hưu.

Lịch chi trả lương hưu tháng 9/2023 tại Hà Nội, TPHCM

Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 9/2023 trở đi, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả lương hưu theo lịch như tháng 7/2023.

Tuy nhiên, do lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 rơi vào cuối tuần, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được nghỉ lễ đến ngày 04/9/2023, nên lịch chi trả lương hưu tháng 9/2023 cũng thay đổi và dự kiến bắt đầu chi trả lương hưu từ ngày 05/9/2023.

**Tại TPHCM, theo Công văn 3453/BHXH-KHTC năm 2023, lịch chi trả lương hưu tháng 9/2023 như sau:

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 05/9/2023 đến ngày 25/9/2023.

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 05/9/2023 đến ngày 06/9/2023.

**Tại Hà Nội: Ở một số quận huyện, việc chi trả lương hưu, trợ cấp tiền mặt sẽ triển khai từ 06/9/2023.

Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023

Ngày 20/7/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2206/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023.

Căn cứ Nghị định 42/2023/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023); Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; Công văn 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023 và Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/7/2023.

Để bảo đảm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 8 năm 2023 như sau:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CPThông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH từ ngày 14/8/2023.

Như vậy, lịch chi trả lương hưu tháng 8/2023 bắt đầu là từ ngày 14/8/2023.

Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2023 tại TPHCM

Ngày 20/6/2023, BHXH TPHCM có Công văn 2900/BHXH-KHTC về Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2023.

Do ngày 02/7/2023 nhằm ngày Chủ nhật nên BHXH TPHCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2023 như sau:

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 03/7/2023 đến ngày 25/7/2023.

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 03/7/2023 đến ngày 04/7/2023.

BHXH TPHCM đề nghị Bưu điện TPHCM, BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện thông báo đến người hưởng.

Công thức tính lương hưu hàng tháng

Tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định công thức tính lương hưu hàng tháng của người lao động như sau:

Mức lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng

X

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2021

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

(1) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

(2) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

(3) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản (1) căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại Khoản (1) thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

(4) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc công việc sau đây chuyển sang làm công việc khác mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của công việc nêu tại Điểm a dưới đây hoặc mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm quy định tại Khoản (1) để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu:

- Đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

(5) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/2004 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2016 trở đi thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội.

(6) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Trường hợp người lao động chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản (1).

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 23,119

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079