Danh sách 274 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

06/01/2024 15:32 PM

Có bao nhiêu doanh nghiệp nằm trong danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 theo công bố của Bộ Công Thương?

Danh sách 274 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 (Hình từ internet)

Danh sách 274 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3235/QĐ-BCT năm 2023 phê duyệt và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022.

Chi tiết danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 gồm 274 doanh nghiệp (tương đương 278 lượt doanh nghiệp) đáp ứng tiêu chí xét chọn.

Trong đó, danh sách doanh nghiệp xếp theo thứ tự kim ngạch xuất khẩu từ cao xuống thấp.

TT

Tên Doanh nghiệp

Đơn vị xét chọn

I

CÀ PHÊ (14 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh; Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

2

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

4

Công ty cổ phần Intimex Mỹ Phước

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

5

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

6

Công ty TNHH thương mại và chế biến Louis Dreyfus Company Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

7

Công ty cổ phần Phúc Sinh

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

8

Công ty cổ phần Mascopex

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

9

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

10

Công ty cổ phần Intimex Đắk Nông

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

11

Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

12

Công ty cổ phần Agrexport

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

13

Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tiến - MTG

Hiệp hội Cà Phê - Cacao Việt Nam

14

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

II

CAO SU (23 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước; Hiệp hội Cao su Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản xuất Cao su Liên Anh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

3

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

4

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

5

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

6

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

7

Công ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

8

Công ty CP Công nghiệp Cao Su Hiệp Thành

Hiệp hội Cao su Việt Nam

9

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cao su Mai Vĩnh

Hiệp hội Cao su Việt Nam

10

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Long

Hiệp hội Cao su Việt Nam

11

Công ty TNHH Thương mại Hòa Thuận

Hiệp hội Cao su Việt Nam

12

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

13

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nhật Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam

14

Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất

Hiệp hội Cao su Việt Nam

15

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiện Hưng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

16

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Hiệp hội Cao su Việt Nam

17

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Hiệp hội Cao su Việt Nam

18

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Hiệp hội Cao su Việt Nam

19

Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước; Hiệp hội Cao su Việt Nam

20

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Oro

Hiệp hội Cao su Việt Nam

21

Công ty CP Cao su Tân Biên

Hiệp hội Cao su Việt Nam

22

Công ty CP Cao Su Phước Hòa

Hiệp hội Cao su Việt Nam

23

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lưu Gia

Hiệp hội Cao su Việt Nam

III

CHÈ CÁC LOẠI (7 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Chè SSOE Phú Thọ

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

2

Công ty TNHH Kiên và Kiên

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

3

Công ty TNHH Phong Giang

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

4

Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai

5

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

6

Công ty cổ phần Trà Than Uyên

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

7

Công ty TNHH Chè Hoài Trung

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

IV

THỦY SẢN (46 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Vĩnh Hoàn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

2

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

3

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

4

Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

5

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

6

Công ty CP Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

7

Công ty CP Nam Việt

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty CP Hải Việt

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

9

Công ty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

10

Công ty TNHH Đại Thành

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

11

Công ty TNHH Hải Nam

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

12

Công ty CP Gò Đàng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

13

Công ty CP Thủy sản Trường Giang

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

14

Công ty TNHH Tín Thịnh

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

15

Công ty CP Sài Gòn Food

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

16

Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Baseafood)

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

Công ty TNHH Hải Vương

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

18

Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

19

Công ty CP Vịnh Nha Trang

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

20

Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

21

Công ty CP Thực phẩm Trung Sơn

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

22

Công ty TNHH Hùng Cá

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

23

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

24

Công ty TNHH Huy Nam

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

25

Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Kiên Cường

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

26

Công ty CP Tôm miền Nam

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

27

Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya (Việt Nam)

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

28

Công ty CP Gallant Ocean Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

29

Công ty TNHH Mariso Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

30

Công ty TNHH Hải Triều

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

31

Công ty TNHH Minh Đăng

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

32

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

33

Công ty CP Kiên Hùng

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

34

Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

35

Công ty TNHH Thủy sản Nguyễn Tiến

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

36

Công ty CP XNK thủy sản Năm Căn

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

37

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

38

Công ty CP Chế biến thủy sản XNK Minh Cường

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

39

Công ty CP Thủy sản Tắc Cậu

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

40

Công ty TNHH Thực phẩm Việt

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

41

Công ty cổ phần Thủy sản Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

42

Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

43

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cỏ May

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

44

Chi nhánh Công ty CP Thương mại Kiên Giang - Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

45

Công ty TNHH Việt Long Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

46

Công ty CP thủy sản Anh Vũ AVFISH

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

V

GẠO (22 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

2

Tổng công ty Lương Thực miền Bắc

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

3

Công ty TNHH Lương thực Phương Đông

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

4

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

5

Công ty Cổ phần Hiệp Lợi

Sở Công Thương TP Cần Thơ

6

Công ty TNHH Panoramas

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

7

Công ty CP Thương mại Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

8

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Sở Công Thương tỉnh An Giang

9

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Lương thực Ngọc Lợi

Sở Công Thương TP Cần Thơ

10

Công ty TNHH Star Rice

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

11

Công ty TNHH Tiến Phát Nông

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

12

Công ty TNHH Việt Hưng

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

13

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Xay xát lúa gạo Cẩm Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

14

Công ty Lương thực Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

15

Công ty CP Vilaconic

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

16

Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

17

Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An

Sở Công Thương TP Cần Thơ

18

Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar

Sở Công Thương tỉnh An Giang

19

Công ty CP Tập đoàn Tân Long

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

20

Công ty TNHH Lương thực Xuân Thắng

Sở Công Thương TP Cần Thơ

21

Công ty TNHH Angimex-Kitoku

Sở Công Thương tỉnh An Giang

22

Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật

Sở Công Thương TP Cần Thơ

VI

HẠT ĐIỀU (13 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần Long Sơn

Hiệp hội Điều Việt Nam

2

Công ty cổ phần Hoàng Sơn I

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

3

Công ty TNHH Cao Phát

Hiệp hội Điều Việt Nam

4

Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods

Hiệp hội Điều Việt Nam

5

Công ty TNHH Thảo Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Chi nhánh Bình Phước - Công ty cổ phần tập đoàn Hanfimex Việt nam

Hiệp hội Điều Việt Nam

7

Công ty Cổ phần Prosi Thăng long

Hiệp hội Điều Việt Nam

8

Công ty TNHH Richcom

Hiệp hội Điều Việt Nam

9

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Hiệp hội Điều Việt Nam;

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh

10

Công ty TNHH Chế Biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An

Hiệp hội Điều Việt Nam

11

Công ty TNHH Hồng Đức Đắk Nông

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông

12

Công TNHH MTV Như Anh

Hiệp hội Điều Việt Nam

13

Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

Hiệp hội Điều Việt Nam

VII

HẠT TIÊU (13 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Trân Châu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

2

Công ty CP Phúc Sinh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

3

Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

4

Công ty TNHH Một thành viên Nông sản DK

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

5

Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thịnh

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

6

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

7

Công ty CP Prosi Thăng long

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

8

Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

9

Công ty CP Tập đoàn Intimex

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh; Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

10

Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

11

Công ty TNHH Ottogi Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

12

Công ty TNHH Jayanti Herbs & Spice

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

13

Công ty CP Hanfimex Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

VIII

RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU, CỦ, QUẢ (17 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vina T&T

Hiệp hội rau quả Việt Nam

2

Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới

Hiệp hội rau quả Việt Nam

3

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu

Hiệp hội rau quả Việt Nam

4

Công ty cổ phần Đầu tư dừa Bến Tre

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

5

Công ty TNHH MTV Ant Farm

Hiệp hội rau quả Việt Nam

6

Công ty CP Nafoods Group

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

7

Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang

Sở Công Thương tỉnh An Giang

8

Công ty cổ phần Viên Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

9

Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu

Hiệp hội rau quả Việt Nam

10

Công ty CP Chế biến thực phẩm Xuất nhập khẩu Miền Tây

Hiệp hội rau quả Việt Nam

11

Công ty CP thực phẩm Khang An

Hiệp hội rau quả Việt Nam

12

Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Đà Lạt - Tự nhiên

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

13

Công ty CP thực phẩm Tinh túy

Hiệp hội rau quả Việt Nam

14

Công ty cổ phần rau quả Tiền Giang

Hiệp hội rau quả Việt Nam

15

Công ty cổ phần HAGIMEX

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

16

Công ty TNHH Green Powers

Hiệp hội rau quả Việt Nam

17

Công ty TNHH MTV Nông sản Quỳnh Trung

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

IX

SẢN PHẨM SỮA (3 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Hiệp hội sữa Việt Nam

2

Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam

Hiệp hội sữa Việt Nam

3

Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

X

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ (4 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Phước Dũ Long

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

2

Công ty TNHH Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Duy Thành

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

3

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu hàng mỹ nghệ Minh Khang

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

4

Hợp tác xã Quang Minh

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

XI

DÂY ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN (3 doanh nghiệp)

1

Công ty cổ phần Cáp diện và Hệ thống LS-Vina

Sở Công Thương TP Hải Phòng

2

Công ty TNHH Proterial Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

XII

DỆT MAY (44 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

Sở Công Thương TP Hải Phòng

2

Công ty TNHH may Tinh Lợi

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

3

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

4

Công ty CP May Sông Hồng

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

5

Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

6

Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

7

Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

8

Công ty TNHH Crytal Martin (Việt Nam)

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

9

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

10

Công ty TNHH Thời trang Star

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

11

Công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam)

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

12

Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

13

Công ty CP Tổng Công ty may Bắc Giang - LGG

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

14

Công ty TNHH May mặc Leading star Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

15

Công ty CP Dệt may Đầu tư - Thương mại Thành Công

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

16

Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

17

Công ty CP Tiên Hưng

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

18

Công ty TNHH Shints BVT

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

19

Chi nhánh Minh Đức - Công ty CP may XK Hà Bắc

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

20

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

21

Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

22

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

23

Công ty CP may Sơn Hà

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

24

Công ty TNHH Jasan Việt Nam

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

25

Công ty TNHH may Hoa Lợi Đạt (Hải Hà) Việt Nam

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

26

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

27

Công ty CP may Xuất khẩu Hà Bắc

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

28

Công ty TNHH MTV 76

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

29

Công ty CP may Tuấn Đạt

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

30

Công ty CP Tổng công ty May Bắc Giang BGG

Hiệp hội dệt may Việt Nam

31

Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam)

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

32

Công ty CP Dệt may 29/3

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

33

Công ty CP Dệt 10-10

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

34

Công ty CP may Bình Thuận - Nhà Bè

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

35

Công ty CP May Minh Anh Kim Liên

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

36

Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

37

Công ty TNHH Fashion Garments

Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam

38

Công ty CP May Hai

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

39

Công ty CP Dệt may Phú Hoà An

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

40

Công ty CP An Hưng

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

41

Công ty TNHH Thương mại Sao Mai

Sở Công Thương TP Hài Phòng

42

Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

43

Công ty CP May Nam Định

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

44

Công ty TNHH Yic Vina

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

XIII

DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y Tế (1 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần dược Danapha

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

XIV

ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN (1 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên

XV

GIÀY DÉP (6 doanh nghiệp)

1

Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH Sao Vàng

Sở Công Thương TP Hải Phòng

3

Công ty CP TKG Taekwang Mộc Bài

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

4

Công ty TNHH Đỉnh Vàng

Sở Công ThươngTP Hải Phòng

5

Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

6

Công ty CP Thái Bình Kiên Giang

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang

XVI

BÁNH KẸO VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC (3 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Sản xuất Chế biến nông thủy sản Xuất khẩu Thuận Phong

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

2

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

3

Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

XVII

MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN (8 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

2

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

3

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

4

Công ty TNHH Canon Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

5

Chi nhánh Tiên Sơn - Công ty TNHH Canon Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

6

Công ty TNHH Wisol Hà Nội

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

7

Công ty TNHH Merry and Luxshare (Việt Nam)

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

8

Công ty TNHH Nissei Electric MyTho

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

XVIII

MÁY ẢNH, MÁY QUAY PIIIM VÀ LINH KIỆN (1 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Mcnex Vina

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

XIX

SẢN PHẨM CHẤT DẺO (10 doanh nghiệp)

1

Công ty cổ phần Tập đoàn Kim Đức

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

2

Công ty cổ phần An Thành Bicsol

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

3

Công ty cổ phần Trung Đông

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

4

Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

5

Công ty cổ phần Phụ gia nhựa Mega

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

6

Công ty TNHH JM Plastics Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

7

Công ty cổ phần Haplast

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

8

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

9

Công ty TNHH KPS Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

10

Công ty TNHH Nhựa VN

Sở Công Thương TP Hải Phòng

XX

SẢN PHẨM CƠ KHÍ (8 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Huyndai Kefico Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

2

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai - Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

3

Công ty CP Swisstec Sourcing VN

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

4

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

5

Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

6

Công ty TNHH - Tổng công ty Sông Thu

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

7

Công ty cổ phần Cơ khí Tây Ninh

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

8

Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam

Sở Công Thương TP Đà Nẵng

XXI

SẢN PHẨM GỖ (5 doanh nghiệp)

1

Công ty TNHH Great Veca Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty CP Đầu tư quốc tế và Xuất nhập khẩu DHT

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

3

Công ty TNHH Phát Triển

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

4

Công ty TNHH MTV Rapexco - Đại Nam

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

5

Công ty CP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Long Đạt

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

XXII

VẬT LIỆU XÂY DỰNG (9 doanh nghiệp)

1

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hiệp hội Thép Việt Nam

2

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Hiệp hội Thép Việt Nam

3

Công ty CP Tôn Đông Á

Hiệp hội Thép Việt Nam

4

Công ty CP Sản xuất thép Vina One

Hiệp hội Thép Việt Nam

5

Công ty CP Vicostone

Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

6

Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành

Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

7

Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại

Hiệp hội Thép Việt Nam

8

Công ty Tôn Phương Nam

Hiệp hội Thép Việt Nam

9

Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

XXIII

XƠ, SỢI DỆT CÁC LOẠI (5 doanh nghiệp)

1

Công ty cổ phần Dệt Renze

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

2

Công ty TNHH thực nghiệp dệt Kang Na Việt Nam

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

3

Công ty TNHH Hợp Thành

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

4

Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor

Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

5

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An

XXIV

GIẤY VÀ SẢN PHẨM TỪ GIẤY (3 doanh nghiệp)

1

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An

Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam

2

Công ty TNHH Sản phẩm giấy LEO (Việt Nam)

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

3

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hải Phòng

Sở Công Thương TP Hải Phòng

XXV

MẶT HÀNG KHÁC (9 doanh nghiệp)

1

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mặt hàng: phân bón)

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2

Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

(mặt hàng: Bột ngọt, tinh bột biến tính, đường mạch nha, phân bón hạt, CMS)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

3

Công ty TNHH Việt Nam Center Power Tech

(mặt hàng: pin, bình ắc quy)

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

4

Công ty Cổ phần Chemilens Việt Nam

(mặt hàng: mắt kính các loại)

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

5

Công ty TNMH Quốc tế Bright Việt Nam

(mặt hàng: chảo gang, vỉ nướng, kiềng, nồi gang)

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

6

Tổng công ty Khánh Việt

(mặt hàng: thuốc lá điếu)

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

7

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hoà - Ninh Hoà

(mặt hàng: đường)

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

8

Công ty TNHH Adtec Plasma Technology Việt Nam

(mặt hàng: máy nguồn RF Plasma, thiết bị hỗ trợ: bộ tối đa công suất, máy đo công suất)

Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

9

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cát Long

(mặt hàng: phân bón)

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,023

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079