Căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024

16/04/2024 11:45 AM

Tôi muốn biết để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024 thì sẽ phải dựa vào các căn cứ nào? – Diệu Nhi (Cà Mau)

Căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024

Căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 08/4/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2024/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch thanh tra.

Căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024

Cụ thể, để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024 thì phải dựa vào các căn cứ như sau:

- Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Nghị quyết, đề án, chương trình, mục tiêu của Chính phủ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Yêu cầu của việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

Định hướng chương trình thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

- Mục đích, yêu cầu;

- Nhiệm vụ chủ yếu;

- Tổ chức thực hiện.

Trong đó, Định hướng chương trình thanh tra xác định phương hướng và trọng tâm hoạt động thanh tra trong một năm của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động thanh tra.

(Điều 4 Thông tư 04/2024/TT-TTCP)

(Điều 3 Thông tư 04/2024/TT-TTCP)

Trình tự, thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024

Trình tự, thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 20/5/2024 được quy định như sau:

(1) Hằng năm, đơn vị chủ trì thu thập thông tin, tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2024/TT-TTCP; yêu cầu các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ), Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh) cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra. Khi thấy cần thiết, đơn vị chủ trì làm việc trực tiếp với thanh tra các bộ, ngành, địa phương để thu thập thêm thông tin hoặc làm rõ nội dung đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra.

(2) Căn cứ vào thông tin, tài liệu thu thập và báo cáo đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra được nêu tại khoản 1 Điều này, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Định hướng chương trình thanh tra; lấy ý kiến của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Định hướng chương trình thanh tra báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

(3) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 9 hằng năm, đơn vị chủ trì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Định hướng chương trình thanh tra, bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình của Tổng Thanh tra Chính phủ trình dự thảo Định hướng chương trình thanh tra;

- Dự thảo Định hướng chương trình thanh tra;

- Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Định hướng chương trình thanh tra (nếu có);

- Thông tin, tài liệu khác (nếu có).

(Điều 6 Thông tư 04/2024/TT-TTCP)

Xem thêm tại Thông tư 04/2024/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 20/5/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 869

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079