Quy định 144-QĐ/TW: Cán bộ, đảng viên thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín

20/05/2024 11:10 AM

Có phải theo chuẩn mực đạo đức mới, cán bộ, đảng viên thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín? - Văn Dũng (TPHCM)

Ban hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín (Hình từ internet)

Ban hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Nội dung được đề cập tại Quy định 144-QĐ/TW năm 2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo Quy định 144-QĐ/TW năm 2024, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được chia thành 05 vấn đề lớn.

Một là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

Hai là bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.

Ba là đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

Bốn là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Năm là gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Cán bộ, đảng viên thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín

Cụ thể, cán bộ đảng viên cần thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư với các nội dung:

1- Tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

2- Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.

3- Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

4- Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.

5- Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Như vậy, cán bộ đảng viên cần thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.

Căn cứ xem xét từ chức với cán bộ

Điều 6 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 quy định việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

- Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu

Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

- Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

- Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tuỳ tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

- Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

(Điều 7 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021)

Chia sẻ bài viết lên facebook 13,368

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079