Trình tự tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ ngày 01/7/2024

25/05/2024 17:35 PM

Việc tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước được quy định tại Thông tư 05/2024/TT-BTNMT

Trình tự tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ ngày 01/7/2024

Trình tự tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Trình tự tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT quy định về trình tự tổ chức thực hiện di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất như sau:

- Khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát:

+ Thu thập, phân tích, xử lý thông tin: Điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh; đặc điểm khí tượng thủy văn, địa chất thủy văn, các yếu tố tác động đến tài nguyên nước dưới đất tại vị trí dự kiến xây dựng;

+ Khảo sát điều kiện xây dựng: khảo sát hiện trạng sử dụng đất, mặt bằng, điều kiện thi công; xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng đất để xây dựng; đo đạc chi tiết vị trí dự kiến xây dựng;

+ Lập báo cáo kết quả khảo sát.

- Lập báo cáo, dự toán kinh phí, kế hoạch di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chuẩn bị mặt bằng; thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đối với trường hợp có thu hồi đất để xây dựng trạm.

- Tổ chức thi công xây dựng.

- Thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc; vận hành thử nghiệm, thời gian không ít hơn ba (03) tháng liên tục; lập báo đánh giá kết quả quan trắc và vận hành thử nghiệm; kết nối, cập nhật thông tin, dữ liệu trạm quan trắc vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Đối với trường hợp giếng quan trắc không sử dụng thì phải thực hiện trám lấp theo quy định.

- Lập phương án đưa trạm vào vận hành, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiệm thu công trình, thiết bị và tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành.

- Lập hồ sơ quy định tại Điều 9 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT gửi cơ quan có thẩm quyền và đơn vị vận hành.

Điều kiện để xem xét quyết định về vị trí di chuyển, thay đổi  trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất từ ngày 01/7/2024

Tại Điều 7 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT thì điều kiện để xem xét quyết định về vị trí di chuyển, thay đổi  trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất bao gồm: 

- Vị trí thay thế không làm thay đổi đối tượng quan trắc; có tính tương đồng về điều kiện địa chất thủy văn; không làm thay đổi tính thống nhất của mạng lưới quan trắc.

- Vị trí thay thế đảm bảo tính ổn định, lâu dài về điều kiện đất đai.

Các trường hợp phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Căn cứ Điều 6 Thông tư 05/2024/TT-BTNMT thì các trường hợp  phải di chuyển, thay đổi vị trí trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất bao gồm:

- Có quyết định thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong đó có thu hồi diện tích đất xây dựng trạm quan trắc.

- Trạm quan trắc bị hư hỏng không thể khắc phục sửa chữa để đáp ứng mục đích quan trắc.

- Do các tác động tự nhiên, hoạt động kinh tế - xã hội dẫn đến trạm quan trắc không còn đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ thiết kế.

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 391

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079