Sẽ ban hành 02 Nghị định về đăng ký biến động đất đai với tài sản bảo đảm và đăng ký thế chấp với quyền sử dụng đất

03/06/2024 09:45 AM

Sẽ ban hành 02 Nghị định về đăng ký biến động đất đai với tài sản bảo đảm và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là nội dung tại Thông báo 247/TB-VPCP năm 2024.

Sẽ ban hành 02 Nghị định về đăng ký biến động đất đai với tài sản bảo đảm và đăng ký thế chấp với quyền sử dụng đất

Sẽ ban hành 02 Nghị định về đăng ký biến động đất đai với tài sản bảo đảm và đăng ký thế chấp với quyền sử dụng đất (Hình từ Internet)

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 247/TB-VPCP ngày 29/5/2024 về Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Sẽ ban hành 02 Nghị định về đăng ký biến động đất đai với tài sản bảo đảm và đăng ký thế chấp với quyền sử dụng đất

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, cơ quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, nội dung các Nghị định: 

(1) Nghị định quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng chính sách; 

(2) Nghị định quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

(3) Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

Trên cơ sở đó có đề xuất cụ thể, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 31/5/2024 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03/6/2024, bảo đảm yêu cầu hướng dẫn và tổ chức thi hành đặt ra tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan dự họp thống nhất các vấn đề sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng 2024 theo đúng Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo 245/TB-VPCP ngày 25/4/2024.

- Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng, kịp thời báo cáo và chủ động đề xuất việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước là văn bản quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng 2024 phải có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 theo quy định.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, khẩn trương rà soát, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

- Trong quá trình xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn, các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải bảo đảm lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chịu tác động và bảo đảm các nội dung không trái với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và quy định pháp luật có liên quan; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Xem thêm tại Thông báo 247/TB-VPCP ban hành ngày 29/5/2024. 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,069

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079