Phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào từ ngày 15/7/2024

06/06/2024 15:27 PM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2024/TT-NHNN ngày 31/5/2024 hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam - Lào.

Phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào

Phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào  (Hình từ internet)

1. Phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2024/TT-NHNN thì phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào được quy định như sau:

- Thanh toán, chuyển tiền thông qua ngân hàng được phép;

- Thanh toán bù trừ (thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào thông qua ngân hàng được phép).

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 04/2024/TT-NHNN thì trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào được quy định như sau:

- Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư 04/2024/TT-NHNN;

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư  04/2024/TT-NHNN;

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện quản lý hoạt động ngoại hối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm của ngân hàng được phép:

+ Chấp hành đầy đủ và hướng dẫn khách hàng thực hiện quy định tại Thông tư  04/2024/TT-NHNN;

+ Xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi thỏa thuận hợp tác thanh toán với ngân hàng của Lào.

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan:

+ Xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của ngân hàng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình tại ngân hàng được phép;

+ Thực hiện quy định tại Thông tư 04/2024/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quy định về thỏa thuận hợp tác thanh toán giữa ngân hàng được phép với ngân hàng Lào

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2024/TT-NHNN thì thỏa thuận hợp tác thanh toán giữa ngân hàng được phép với ngân hàng Lào được quy định như sau:

- Ngân hàng được phép được mở tài khoản VND hoặc tài khoản LAK cho các ngân hàng Lào để phục vụ hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương cho các tổ chức, cá nhân của Việt Nam và Lào.

- Phương thức thanh toán, phương thức quản lý tài khoản (trong đó bao gồm nội dung về phương thức nộp VND tiền mặt, LAK tiền mặt vào tài khoản VND, LAK tương ứng của ngân hàng Lào mở tại ngân hàng được phép) và các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và ngân hàng Lào trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Xem thêm Thông tư 04/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/7/2024.

Bãi bỏ Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.

Võ Tấn Đại

Chia sẻ bài viết lên facebook 501

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079