Tổng cục Thuế về hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế GTGT năm 2025

07/06/2024 10:55 AM

Tổng cục Thuế về hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế GTGT năm 2025 là nội dung tại Công văn 2330/TCT-DT ngày 03/6/2024.

Tổng cục Thuế về hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế GTGT năm 2025

Tổng cục Thuế về hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế GTGT năm 2025 (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2330/TCT-DT ngày 03/6/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025; dự kiến thu ngân sách nhà nước, hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025-2027.

Tổng cục Thuế về hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế GTGT năm 2025

Đơn cử, nội dung về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025 tại Công văn 2330/TCT-DT ngày 03/6/2024 như sau:

* Về xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025:

Ngày 22/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2025, trong đó:

Mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế về dự toán thu NSNN năm 2025: 

“Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng tối thiểu khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2024 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách), mức tăng trưởng tại từng địa phương phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn trên cơ sở có tính đến cả yếu tố tăng cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế.”

Yêu cầu đối với công tác xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn: 

“Các địa phương xây dựng dự toán trên cơ sở tổng hợp toàn bộ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 7 của Luật NSNN và các quy định pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, phối hợp với các cơ quan liên quan chấp hành nghiêm việc lập dự toán thu ngân sách và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng dự toán thu NSNN.

Yêu cầu lập dự toán thu NSNN tích cực, sát thực tế, tổng hợp đầy đủ các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, tính đủ nguồn thu, không dành dư địa để địa phương giao chỉ tiêu phấn đấu thu; phân tích đánh giá cụ thể những tác động ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2025 theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, khoản thu, sắc thuế.”

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025 và giai đoạn 2025-2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024, trong đó xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025 và kế hoạch giai đoạn 2025-2027 theo hướng tích cực, linh hoạt, chủ động và mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và các dự báo phát triển kinh tế - xã hội trong nước và trên thế giới; phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất các mục tiêu tài chính - NSNN năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. 

* Về xây dựng dự toán chi hoàn thuế GTGT, hoàn nộp thừa năm 2025:

Trên cơ sở đánh giá công tác quản lý hoàn thuế GTGT, hoàn nộp thừa và số ước hoàn thuế GTGT năm 2024, số ước hoàn nộp thừa năm 2024, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của địa phương, tác động của việc thay đổi chính sách thuế GTGT (dự kiến) và thực tiễn công tác quản lý thuế, Cục Thuế xây dựng dự toán hoàn thuế GTGT, hoàn nộp thừa năm 2025 đảm bảo phù hợp với số phải hoàn phát sinh trên địa bàn và theo từng trường hợp hoàn thuế, bám sát kế hoạch SXKD của DN xuất khẩu trọng điểm và tiến độ đăng ký, giải ngân vốn của dự án đầu tư.

Xem thêm tại Công văn 2330/TCT-DT ban hành ngày 03/6/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,193

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079