Xử lý vi phạm qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước từ 01/7/2024

10/06/2024 08:30 AM

Dưới đây là quy định mới về xử lý vi phạm qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.

Xử lý vi phạm qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Ngày 16/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2024/TT-BTNMT Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

1. Trình tự thực hiện một cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước

Cụ thể, tại Điều 9 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT quy định trình tự tiến hành một cuộc kiểm tra tương ứng với một quyết định kiểm tra được quy định như sau:

- Chuẩn bị kiểm tra.

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp.

- Kết thúc cuộc kiểm tra.

2. Xử lý vi phạm qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước từ 01/7/2024

Theo khoản 5 Điều 11 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT quy định về việc xử lý tồn tại, vi phạm qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước như sau:

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước thì trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra phải yêu cầu đối tượng được kiểm tra, đối tượng có liên quan chấm dứt ngay việc vi phạm. Hành vi vi phạm phải được nêu trong biên bản làm việc để làm căn cứ xử lý vi phạm và được lập theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BTNMT;

- Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính thì trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc; chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có);

- Đối với các trường hợp có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, lĩnh vực có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vượt quá thẩm quyền, phạm vi của đoàn kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra xem xét báo cáo người ra quyết định kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

- Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước phải được cơ quan thực hiện kiểm tra cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định.

3. Các trường hợp tạm dừng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước

Tạm dừng kiểm tra khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Có sự thay đổi trưởng đoàn hoặc thay đổi từ 02 thành viên của đoàn kiểm tra;

- Đối tượng được kiểm tra có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, người đại diện theo pháp luật và đối tượng được kiểm tra có văn bản đề nghị tạm dừng cuộc kiểm tra; trong trường hợp này, thời hạn tạm dừng cuộc kiểm tra không quá 10 ngày kể từ ngày thông báo tạm dừng cuộc kiểm tra được ban hành.

Lưu ý: Sau khi báo cáo với người ra quyết định kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra có thông báo đến đối tượng được kiểm tra về việc tạm dừng kiểm tra, hết thời hạn tạm dừng kiểm tra thì hoạt động kiểm tra tiếp tục được thực hiện.

Thông báo tạm dừng kiểm tra theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư 04/2024/TT-BTNMT và phải được gửi đến đối tượng được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Thời gian tạm dừng kiểm tra không được tính vào thời hạn kiểm tra.

(Điều 13 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 347

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079