Sẽ có Nghị định về tiếp tục các chính sách với xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới

12/06/2024 08:15 AM

Theo Nghị quyết 82/NQ-CP, Ủy ban Dân tộc được giao khẩn trương trình hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về tiếp tục các chính sách với xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghị định về tiếp tục các chính sách với xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới (Hình từ internet)

Khẩn trương trình hồ sơ xây dựng Nghị định về tiếp tục các chính sách với xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới

Nghị quyết 82/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 được ban hành ngày 05/6/2024, trong đó Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Xây dựng và tích hợp nội dung cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn II: từ năm 2026 đến năm 2030 bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lắp, chồng chéo với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình, Đề án khác, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về việc tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác (nếu có) trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Như vậy, sắp tới đây sẽ có Nghị định về tiếp tục các chính sách với xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Xem thêm:

>> Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

>> Danh sách thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Theo Điều 3 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg, xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (xã đặc biệt khó khăn) là xã thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg, chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 150 hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số).

(2) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng các xã thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) và có 01 trong các tiêu chí sau:

- Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của xã;

- Có số người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông từ 20% trở lên;

- Số lao động có việc làm nhưng chưa qua đào tạo từ 3 tháng trở lên chiếm trên 80% tổng số lao động có việc làm;

- Đường giao thông từ trung tâm huyện đến trung tâm xã dài trên 20 km, trong đó có trên 50% số km chưa được rải nhựa hoặc đổ bê-tông.

Tiêu chí xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển)

Tại Điều 4 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg quy định xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là xã thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

- Có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

- Đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn)

Điều 5 Quyết định 33/2020/QĐ-TTg: Xã khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã còn lại sau khi đã xác định các xã khu vực III và xã khu vực I.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 760

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079