Căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh từ ngày 01/1/2025

20/06/2024 11:15 AM

Nội dung bài viết trình bày về căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh từ ngày 01/1/2025.

Căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh từ ngày 01/1/2025

Căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh từ ngày 01/1/2025 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 27/11/2023, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở 2023.

Căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh từ ngày 01/1/2025

Tại Điều 26 Luật Nhà ở 2023 thì căn cứ xây dựng và kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh như sau:

* Căn cứ xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia;

- Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

* Căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh;

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước; hiện trạng nhà ở; nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

* Căn cứ điều kiện của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xây dựng và phê duyệt kế hoạch riêng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

* Kỳ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được xác định như sau:

- Kỳ chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh là 10 năm, tương ứng với kỳ Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia;

- Kỳ kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh là 05 năm, kỳ đầu kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được xác định theo đầu kỳ của chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh

Tại Điều 27 Luật Nhà ở 2023 quy định về nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh như sau:

* Nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Đánh giá hiện trạng về diện tích sàn nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư; hiện trạng các loại hình nhà ở phát triển theo dự án, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở, nhà ở của cá nhân tự xây dựng; hiện trạng của thị trường bất động sản nhà ở;

- Phân tích, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước;

- Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Dự kiến tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong kỳ chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, trong đó phân định nhu cầu về diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án;

- Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho việc phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Định hướng chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kỳ chương trình, bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; diện tích sàn nhà ở tối thiểu; dự kiến diện tích sàn nhà ở sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình; chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn;

- Xác định nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở;

- Giải pháp để thực hiện chương trình, bao gồm giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn và thuế, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và giải pháp khác;

- Khu vực dự kiến phát triển nhà ở phân theo đơn vị hành chính cấp huyện;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

* Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích sàn nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các loại hình nhà ở phát triển theo dự án, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở;

- Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở;

- Giải pháp thực hiện kế hoạch theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Xem thêm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Luật Nhà ở 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, các điểm a, c, đ, e và g khoản 2, khoản 3, các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 5 Điều 198 Luật Nhà ở 2023.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 364

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079