Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

21/06/2024 09:45 AM

Nội dung bài viết trình bày về trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí theo quy định pháp luật hiện hành.

Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 14/6/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí từ ngày 01/8/2024

Tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BTTTT thì trình tự xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí gồm các bước sau:

* Bước 1:

- Xác định các thể loại sản phẩm, dịch vụ báo chí cần xây dựng định mức (thể loại sản phẩm, dịch vụ báo chí phổ biến tham khảo phụ lục dưới đây).

* Bước 2

- Xác định quy trình sản xuất cho từng thể loại sản phẩm, dịch vụ báo chí cần xây dựng định mức của đơn vị. Trong mỗi quy trình nêu trên cần xác định nội dung các công việc cụ thể cần phải thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành sản phẩm dịch vụ đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

* Bước 3: Xác định các hao phí (theo hướng dẫn tại Mục II. Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BTTTT):

* Bước 4: Tổng hợp kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Trên cơ sở hao phí của từng công đoạn, từng bước công việc, tổng hợp định mức theo nhóm, loại công việc; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí bao gồm các nội dung:

- Tên định mức: đơn vị tính của định mức: mã hiệu định mức;

- Hướng dẫn áp dụng;

- Nội dung công việc;

- Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức;

- Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có).

* Bước 5: Lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan;

* Bước 6: Công tác thẩm định định mức KTKT đã được xây dựng (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT)

* Bước 7: Trình phê duyệt ban hành định mức (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT).

Tại Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí như sau:

- Cơ quan chủ quản xem xét quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức; Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tự quyết định việc tổ chức xây dựng định mức.

- Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phân công cho bộ phận trực thuộc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Bộ phận xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Nội dung Kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 05/2024/TT-BTTTT.

Phụ lục I

- Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ do bộ phận trực thuộc xây dựng làm cơ sở quản lý công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể.

- Bộ phận xây dựng định mức triển khai việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2024/TT-BTTTT và theo kế hoạch chi tiết được duyệt.

- Trình tự các bước xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và cách thức xác định hao phí cho sản phẩm dịch vụ công được xây dựng định mức được quy định tại Phụ lục II Thông tư 05/2024/TT-BTTTT.

- Lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong nội bộ cơ quan báo chí về định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng để hoàn thiện trước khi thẩm định.

Xem thêm Thông tư 05/2024/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 349

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079