Chính sách mới >> Tham nhũng 30/11/2023 17:30 PM

Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản người có chức vụ trong cơ quan

30/11/2023 17:30 PM

Xin cho tôi hỏi Thanh tra Chính phủ có được quyền kiểm soát tài sản người có chức vụ trong cơ quan hay không? - Thanh Lộc (Hà Nội)

Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản người có chức vụ trong cơ quan

Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản người có chức vụ trong cơ quan (Hình từ internet)

Vị trí và chức năng của Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. (Điều 1 Nghị định 81/2023/NĐ-CP)

Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản người có chức vụ trong cơ quan

Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 81/2023/NĐ-CP về nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như sau:

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra;

- Thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo thẩm quyền; thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức xã hội khu vực ngoài nhà nước theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc việc xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Chính phủ;

- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền;

- Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, ngành, địa phương và khu vực ngoài nhà nước;

- Phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng, tiêu cực và kiến nghị chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ còn phải xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, ngành, địa phương và khu vực ngoài nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thanh tra Chính phủ được áp dụng các quyền hạn theo quy định của pháp luật; được yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ có quyền yêu cầu bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nghị định 81/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 và thay thế Nghị định 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018.

Phan Thanh Thảo

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,581

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079