Mức chi phí cho người làm chứng trong tố tụng

17/04/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện nay thì mức chi phí cho người làm chứng trong tố tụng gồm những mức chi phí nào? - Hoàng Luân (Thanh Hoá)

Mức chi phí cho người làm chứng trong tố tụng

Mức chi phí cho người làm chứng trong tố tụng (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Cơ quan nào có trách nhiệm trả chi phí cho người làm chứng trong tố tụng?

Căn cứ Điều 45 Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 thì cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập người làm chứng có trách nhiệm trả chi phí cho người làm chứng. Chi phí cho người làm chứng được lấy từ kinh phí hoạt động hằng năm của cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Mức chi phí cho người làm chứng trong tố tụng

Theo Điều 15 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định về nội dung chi phí cho người làm chứng trong tố tụng như sau:

- Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch được xác định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây:

+ Tiền lương hoặc thù lao cho người làm chứng; tiền công cho người phiên dịch;

+ Chi phí đi lại (nếu có); 

+ Chi phí lưu trú (nếu có); 

+ Các chi phí khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 81/2014/NĐ-CP.

- Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch được tính theo ngày và thời gian thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

- Người làm chứng, người phiên dịch tại phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án hình sự, được hưởng chế độ tiền lương, thù lao cho người làm chứng, chế độ tiền công cho người phiên dịch bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng, người phiên dịch khi tham gia phiên tòa quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định 81/2014/NĐ-CP.

Hiện hành, theo Điều 18 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác cho người làm chứng, người phiên dịch như sau:

- Chi phí đi lại, chi phí lưu trú được xác định theo thực tế phát sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hợp đồng (nếu có), hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về nội dung chi và mức chi về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi phí khác là chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp cho công việc làm chứng, phiên dịch được xác định căn cứ theo thực tế phát sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ sở có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về chi phí tiền lương, thù lao cho người làm chứng trong tố tụng

Theo Điều 16 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định chi phí tiền lương, thù lao cho người làm chứng trong tố tụng như sau:

- Chi phí tiền lương cho người làm chứng tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự như sau:

+ Chi phí tiền lương áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập đối với người thực hiện giám định, người thực hiện định giá tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò người làm chứng.

+ Mức tiền lương cho người làm chứng được hưởng bằng 200% mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tính theo ngày lương do Nhà nước quy định.

- Thù lao cho người làm chứng tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự như sau:

+ Thù lao cho người làm chứng áp dụng cho các trường hợp không hưởng tiền lương theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 81/2014/NĐ-CP.

+ Mức thù lao cho người làm chứng được hưởng bằng 100% mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tính theo ngày lương do Nhà nước quy định.

4. Thủ tục thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Tại Điều 19 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch như sau:

- Ngay sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch được triệu tập tại phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, người làm chứng, người phiên dịch gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 81/2014/NĐ-CP tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán.

- Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch bao gồm:

+ Giấy đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người đề nghị thanh toán chi phí người làm chứng, người phiên dịch; số tiền đề nghị thanh toán và phương thức thanh toán.

+ Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch là bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan để chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh mà người làm chứng, người phiên dịch đã chi trả khi đến làm chứng, phiên dịch.

- Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm tiếp nhận Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch và kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 81/2014/NĐ-CP

Trường hợp Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch chưa đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 81/2014/NĐ-CP thì cơ quan tiến hành tố tụng phải thông báo cho người làm chứng, người phiên dịch biết và nêu rõ lý do để bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch đầy đủ, hợp pháp, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện chi trả chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch theo quy định của pháp luật về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 795

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079