Điều kiện đảm bảo an toàn với hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH

20/04/2024 09:30 AM

Cho tôi hỏi điều kiện đảm bảo an toàn với hệ thống lạnh trong nước và nhập khẩu được quy định ra sao? - Hoàng Khang (Tiền Giang)

Điều kiện đảm bảo an toàn với hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH

Điều kiện đảm bảo an toàn với hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện đảm bảo an toàn với hệ thống lạnh theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH

* Điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống lạnh sản xuất trong nước

Các hệ thống lạnh thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 21:2015/BLĐTBXH phải:

- Đủ hồ sơ kỹ thuật;

- Được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (theo phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 8 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Đã được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

- Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống lạnh nhập khẩu

Điều kiện đảm bảo an toàn đối với hệ thống lạnh nhập khẩu như sau:

- Hệ thống lạnh nhập khẩu thỏa mãn quy định tại Mục 3.1 QCVN 21:2015/BLĐTBXH, được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (theo phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 8 quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ) bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định của Việt Nam hoặc tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

- Trong trường hợp các hệ thống lạnh nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu hệ thống lạnh quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các hệ thống lạnh này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

- Hệ thống lạnh nhập khẩu không thỏa mãn quy định tại Mục 3.1 QCVN 21:2015/BLĐTBXH thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết giám định tại cửa khẩu nhập.

- Hệ thống lạnh nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

- Hệ thống lạnh chỉ được lắp đặt khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có đủ hồ sơ kỹ thuật;

+ Đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định. Hệ thống lạnh nhập khẩu phải có hồ sơ hoàn thành thủ tục hải quan;

+ Các bộ phận chi tiết máy đi kèm phải đồng bộ hoặc chế tạo theo dạng liên kết của nhiều hãng, nhiều quốc gia thì việc đảm bảo các đặc tính kỹ thuật là của hãng hệ thống lạnh đứng tên.

- Đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lạnh phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này;

+ Có đủ cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành. Có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được huấn luyện và được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động theo quy định;

+ Có đủ điều kiện kỹ thuật, khả năng công nghệ cho công việc lắp đặt, hiệu chỉnh và sửa chữa;

+ Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng của nhà sản xuất và phải đảm bảo các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh theo hồ sơ kỹ thuật;

+ Trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật, đơn vị lắp đặt phải lập các tài liệu sau để bàn giao cho đơn vị sử dụng:

++ Hướng dẫn vận hành, sử dụng an toàn hệ thống lạnh trước khi đưa vào sử dụng;

++ Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên và định kỳ;

2. Quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng hệ thống lạnh

Quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng hệ thống lạnh theo Điều 4 QCVN 21:2015/BLĐTBXH như sau:

- Hệ thống lạnh trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng, và kiểm định bất thường theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh phải do tổ chức kiểm định được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định theo trình tự luật định.

- Trong quá trình kiểm định, các tổ chức kiểm định và đơn vị quản lý sử dụng hệ thống lạnh phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Các hệ thống lạnh sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem theo quy định.

- Chu kỳ kiểm định hệ thống lạnh là 06 năm một lần.

(Cơ sở pháp lý: Theo QCVN 21:2015/BLĐTBXH)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,131

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079