Đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

17/04/2024 11:47 AM

Cho tôi hỏi hiện nay đã có đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa hay chưa? - Quỳnh Trang (TPHCM)

Đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Theo Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa đã đề xuất quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa như sau:

- Điều kiện, tiêu chí chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

+ Phù hợp với khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt 2018:

++ Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu;

++ Hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi;

++ Bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương;

++ Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại.

+ Đúng với Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

+ Không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất lúa.

- Trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm: ngoài quy định tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, giống cây trồng được chuyển đổi phải thuộc Danh mục loại cây trồng lâu năm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt ruộng, phần diện tích hạ thấp mặt bằng không được tập trung tại 1 khu vực;

- Đất trồng lúa sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy định tại Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa được thống kê là đất trồng lúa.

Đề xuất quy định về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa

Tại Điều 6 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa đã đề xuất quy định về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa như sau:

- Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa được phê duyệt hàng năm.

- Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tổng hợp số liệu đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gửi Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tới Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30/10 theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Phụ lục I

- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của Ủy ban nhân dân cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổng hợp số liệu đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên phạm vi toàn huyện gửi Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30/11 theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Phụ lục II

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của Ủy ban nhân dân cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên phạm vi toàn tỉnh trước ngày 30/12 theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Phụ lục III

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để triển khai thực hiện.

Xem thêm dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,046

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079