Thủ tục xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16/04/2024 15:35 PM

Xin hỏi pháp luật quy định thủ tục xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như thế nào? - Thành An (Đồng Nai)

Thủ tục xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 11/4/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 987/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thủ tục xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Quyết định 987/QĐ-BVHTTDL thì thủ tục xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch như sau:

* Trình tự thực hiện

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới cơ quan, đơn vị trình hoàn thiện hồ sơ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP);

Mẫu số 01

+ Báo cáo thành tích của tập thể (vận dụng theo Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP);

Mẫu số 02

+ Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không quy định.

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

* Phí, lệ phí: Không quy định

* Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP;

Mẫu số 01

- Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP;

Mẫu số 02

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

+ Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” bao gồm:

+ Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

+ Phòng thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thi đua, khen thưởng 2022;

- Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022;

- Thông tư 14/2023/TT-BVHTTDL quy định về công tác thi đua, khen thưởng Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem thêm Quyết định 987/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2024.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 354

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079