Những trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế năm 2024

30/05/2024 11:00 AM

Năm 2024, những trường hợp sau đây sẽ công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

Những trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Những trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế năm 2024

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với các trường hợp sau:

(1) Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 01).

(2) Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03).

(3) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (trạng thái 05).

(4) Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

(5) Người nộp thuế khôi phục mã số thuế theo Thông báo mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

(6) Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế.

2. Nội dung và hình thức công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Khoản 2 Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định nội dung và hình thức công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:

- Nội dung công khai: Các thông tin ghi trên Thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Hình thức công khai: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Thời hạn công khai: Chậm nhất trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo hoặc cập nhật trạng thái mã số thuế theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác chuyển đến.

3. Thẩm quyền công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Thẩm quyền công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế được quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế. 

Trước khi công khai thông tin người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải thực hiện rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính chính xác thông tin công khai. 

Trường hợp thông tin công khai không chính xác, cơ quan thuế thực hiện đính chính thông tin và phải công khai nội dung đã đính chính theo hình thức công khai.

4. Quy định bảo mật thông tin người nộp thuế

Căn cứ theo Điều 99 Luật Quản lý thuế 2019, bảo mật thông tin người nộp thuế được quy định như sau:

- Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin người nộp thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được công khai thông tin người nộp thuế và quy định dưới đây.

- Để phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong trường hợp được yêu cầu bằng văn bản, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

+ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

+ Thanh tra nhà nước, Kiểm toán nhà nước;

+ Cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 405

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079