Hồ sơ đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất

07/06/2024 09:45 AM

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được hướng dẫn tại Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất (Hình từ Internet)

1. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất

Hồ sơ dự thi đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC) như sau:

* Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC;

Mẫu số 01

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật; 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).

- Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC): 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC): 01 bản chính

* Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu số 01;

- Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.

2. Thời gian, địa điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thời gian, địa điểm thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC như sau:

- Việc thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức ít nhất một năm một lần; có thể tổ chức thi theo khu vực, địa phương đảm bảo số lượng người đăng ký dự thi.

- Thông tin về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi được Tổng cục Hải quan thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố; báo Hải quan điện tử; niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố và gửi qua hộp thư điện tử của người đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất là 60 ngày trước ngày thi.

3. Các môn thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 

Các môn thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC như sau:

- Môn thứ nhất: Pháp luật về Hải quan.

Bao gồm các nội dung về Luật Hải quan 2014, Luật Quản lý thuế 2019, các Luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Nghị định quy định chi tiết thi hành; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

- Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.

Bao gồm các nội dung về giao nhận vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế.

- Môn thứ ba: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Bao gồm các nội dung về thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 433

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079