Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị mới nhất

06/06/2024 12:15 PM

Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị mới nhất là nội dung được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị mới nhất

Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

1. Các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị

Căn cứ theo Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị như sau:

* Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị được quy định như sau:

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị được tiến hành khi tính chất, chức năng, quy mô của đô thị, của khu vực lập quy hoạch chi tiết thay đổi hoặc nội dung dự kiến điều chỉnh làm thay đổi cơ cấu, định hướng phát triển chung của đô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết;

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của đô thị trong tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai.

* Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được quy định như sau:

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnh không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết; bảo đảm không làm quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch;

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

2. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị

Theo Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi tại khoản 8 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) thì quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

- Có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc điều chỉnh về địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch;

- Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị;

- Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng;

- Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;

- Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

3. Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị mới nhất

Theo Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị như sau:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm sau đây:

+ Lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị;

+ Tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo quy định tại Mục 2 Chương II Luật Quy hoạch đô thị 2009.

- Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có thẩm quyền quy định tại Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi tại khoản 5 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)  thẩm định về các căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị.

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải có các nội dung điều chỉnh và bản vẽ kèm theo.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Tô Quốc Trình

Chia sẻ bài viết lên facebook 570

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079