Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở 2023

30/05/2024 10:43 AM

Ngày 27/11/2023, Luật Nhà ở 2023 được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định về nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở 2023

Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở 2023

Căn cứ theo khoản 2 Điều 27 Luật Nhà ở 2023 quy định về nội dung kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người, diện tích sàn nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các loại hình nhà ở phát triển theo dự án, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở;

- Chỉ tiêu về chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở;

- Giải pháp thực hiện kế hoạch theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

2. Quy định về điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Nhà ở 2023

Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được quy định như sau:

- Việc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Có điều chỉnh nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt;

+ Có điều chỉnh nội dung liên quan đến nhà ở trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh đã được quyết định;

+ Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 65 Luật Nhà ở 2023 nếu kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng, phê duyệt chung với kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh.

- Trong kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh điều chỉnh phải thể hiện rõ các nội dung sau đây:

+ Mục đích, yêu cầu điều chỉnh;

+ Nội dung điều chỉnh; nguồn vốn để thực hiện nội dung điều chỉnh;

+ Giải pháp để thực hiện nội dung điều chỉnh;

+ Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện kế hoạch điều chỉnh.

Khi điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải giữ nguyên kỳ kế hoạch đã được phê duyệt.

(Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 28 Luật Nhà ở 2023

3. Nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Đất đai 2023

Nội dung chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh bao gồm:

- Đánh giá hiện trạng về diện tích sàn nhà ở và chất lượng nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư; hiện trạng các loại hình nhà ở phát triển theo dự án, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở, nhà ở của cá nhân tự xây dựng; hiện trạng của thị trường bất động sản nhà ở;

- Phân tích, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh kỳ trước;

- Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Dự kiến tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong kỳ chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, trong đó phân định nhu cầu về diện tích nhà ở của từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, từng loại hình nhà ở phát triển theo dự án;

- Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cho việc phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Định hướng chỉ tiêu phát triển nhà ở trong kỳ chương trình, bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; diện tích sàn nhà ở tối thiểu; dự kiến diện tích sàn nhà ở sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong kỳ chương trình; chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn;

- Xác định nhu cầu về vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác để phát triển nhà ở;

- Giải pháp để thực hiện chương trình, bao gồm giải pháp về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn và thuế, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và giải pháp khác;

- Khu vực dự kiến phát triển nhà ở phân theo đơn vị hành chính cấp huyện;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh.

(Khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở 2023)

4. Quy định về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh theo Luật Đất đai 2023

Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh được quy định như sau:

- Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh được thực hiện khi có thay đổi một trong các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ hoặc h khoản 1 Điều 27 Luật Nhà ở 2023 do điều chỉnh quy hoạch tỉnh hoặc do phê duyệt quy hoạch tỉnh trong giai đoạn mới hoặc do thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Trong chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh điều chỉnh phải thể hiện rõ các nội dung sau đây:

+ Sự cần thiết phải điều chỉnh chương trình;

+ Nội dung điều chỉnh; nguồn vốn để thực hiện nội dung điều chỉnh;

+ Giải pháp để thực hiện nội dung điều chỉnh;

+ Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện chương trình điều chỉnh.

Khi điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải giữ nguyên kỳ chương trình đã được phê duyệt.

(Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 28 Luật Nhà ở 2023)

Dương Thị Hoài Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 509

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079