Dự kiến Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

29/05/2024 09:45 AM

Theo Nghị quyết 80/NQ-CP, Chính phủ sẽ trình Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại tại Kỳ họp thứ 7 để Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Dự kiến Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự kiến Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Hình từ Internet)

Ngày 27/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở.

Dự kiến Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 43/TTr-BTNMT ngày 22/4/2024, Báo cáo 117/BC-BTNMT ngày 23/5/2024 và Công văn 3345/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 27/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Như vậy, dự kiến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua các Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết);

- Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở.

- Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (theo Nghị quyết 81/NQ-CP ngày 28/5/2024 do Chính phủ ban hành)

(Nghị quyết 41/2023/UBTVQH15, Nghị quyết 45/2024/UBTVQH15 đã điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại Nghị quyết 89/2023/QH15)

Được biết, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo.

Tại Tờ trình, dự kiến Nghị quyết này sẽ có 02 chính sách như sau:

(1) Chính sách cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thỏa thuận nhận quyền sử dụng các loại đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 mà đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai để thực hiện dự án nhà ở thương mại

Nội dung của chính sách: ban hành quy định cụ thể về loại đất, điều kiện thực hiện dự án, các điều kiện tiêu chí để lựa chọn dự án, địa bàn thực hiện thí điểm nhằm giải quyết nội dung sau:

Quy định của pháp luật đất đai cần đảm bảo thể chế đầy đủ Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại”. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 chỉ cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (điểm b khoản 1 Điều 127) điều này sẽ dẫn đến khó có dự án nhà ở thương mại do các doanh nghiệp bất động sản thực hiện đáp ứng được yêu cầu về diện tích và quy hoạch do theo quy định của pháp luật đất đai thì diện tích hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở rất nhỏ (Luật Đất đai các thời kỳ và quy định của các tỉnh diện tích đất ở giao mới cho hộ gia đình, cá nhân thường không quá 400 m2).

(2) Chính sách cho phép doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất được thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở.

Nội dung của chính sách: ban hành quy định cụ thể về loại đất, điều kiện thực hiện dự án, các điều kiện tiêu chí để lựa chọn dự án, địa bàn thực hiện thí điểm nhằm giải quyết nội dung sau: Luật Đất đai năm 2024 chỉ cho phép nhà đầu tư đang có quyền sử dụng “đất ở” hoặc “đất ở và đất khác” để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (đoạn 2 khoản 6 Điều 127) điều này sẽ dẫn đến hệ quả nhiều dự án sản xuất kinh doanh ví dụ các khu công nghiệp, khu du lịch đã được Nhà nước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành đất ở sẽ không triển khai được quy hoạch đã điều chỉnh dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch.

Xem chi tiết tại Tờ trình và toàn văn Dự thảo Nghị quyết này tại đây:

Tờ trình
Dự thảo Nghị quyết

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,252

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079