Sẽ mở rộng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sau năm 2026

30/05/2024 15:45 PM

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có Nghị quyết 29-NQ/TU 24/5/2024 về việc điều chỉnh mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính, theo đó sẽ mở rộng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sau năm 2026.

Sẽ mở rộng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sau năm 2026

Sẽ mở rộng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sau năm 2026 (Hình từ internet)

Sẽ mở rộng thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sau năm 2026

Theo Nghị quyết 29-NQ/TU về điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Nghị quyết 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, Nghị quyết 29-NQ/TU  có nêu sắp xếp đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc các cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí, thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026 – 2030.

Cụ thể, thực hiện điều chỉnh các đơn vị hành chính  trong giai đoạn 2026 -2030 như sau:

- Nhập đơn vị hành chính  huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính  thành phố Đà Lạt.

- Điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã của huyện Bảo Lâm (gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào thành phố Bảo Lộc.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định và các đơn vị hành chính  cấp xã trực thuộc cấp huyện thuộc diện khuyến khích nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính  cấp cấp xã theo để xuất của chính quyền địa phương.

- Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính  tỉnh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương mình (kể cả các đơn vị hành chính  đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với đơn vị hành chính  cấp xã trong tỉnh đã thực hiện sắp xếp trong các giai đoạn trước.

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính  cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tinh.

Như vậy, có thể thấy giai đoạn sau năm 2026 thì thành phố Đà Lạt sẽ được mở rộng sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố này. Cùng với đó, thành phố Bảo Lộc cũng sẽ được mở rộng thêm sau khi sáp nhập 05 xã thuộc huyện Bảo Lâm (Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào địa giới hành chính.

Trước đó, tại Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 10/7/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị quyết 26-NQ/TU, trong giai đoạn 2023 – 2025:

- Nhập đơn vị hành chính  huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính  thành phố Đà Lạt.

- Điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã của huyện Bảo Lâm (gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào thành phố Bảo Lộc.

Nhưng đến nay thì kế hoạch trên đã được điều chỉnh vào giai đoạn 2026 – 2030 thay vì đến năm 2025 theo Nghị quyết 29-NQ/TU vừa được nêu phía trên.

Ngoài ra Nghị quyết 26-NQ/TU cũng đã đặt ra mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cho giai đoạn 2026 – 2030 như sau:

-Tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định và các đơn vị hành chính  cấp xã trực thuộc cấp huyện thuộc diện khuyến khích nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính  cấp xã theo đề xuất của chính quyền địa phương.

- Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính  tỉnh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương mình (kể cả các đơn vị hành chính  đã bảo đảm tiêu chuẩn). Không bắt buộc thực hiện sắp xếp (trừ trường hợp địa phương có nhu cầu sắp xếp) đối với đơn vị hành chính  cấp xã trong tỉnh đã thực hiện sắp xếp trong các giai đoạn trước.

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 548

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079