Bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính

30/05/2024 12:15 PM

Ngày 28/5/2024, Bộ Tài chính đã có Quyết định 1203/QĐ-BTC về bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính.

Bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính

Bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính (Hình từ Internet)

Bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính

Ngày 28/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1203/QĐ-BTC về việc bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC năm 2015 hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính.

Theo đó, các quy định tại Quyết định 2468/QĐ-BTC năm 2015 sẽ bị bãi bỏ kể từ ngày 28/5/2024.

Được biết, Quyết định 2468/QĐ-BTC năm 2015 hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính, cụ thể như sau:

(1) Hướng dẫn về người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

(2) Hướng dẫn về người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) (Quy định này đã hết hiệu lực bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1333/QĐ-BTC năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022)

(3) Hướng dẫn về người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 trong lĩnh vực mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác

(4) Hướng dẫn về đơn vị, tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 37 Luật Đấu thầu 2013, Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

(5) Hướng dẫn về trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 73 và khoản 3 Điều 87 Luật Đấu thầu 2013, Điều 126 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Đơn cử là nội dung hướng dẫn về người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 trong lĩnh vực mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác như sau:

(1) Đối với mua sắm:

- Mua sắm tập trung:

+ Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu đối với tài sản, hàng hoá, dịch vụ mua sắm tập trung tại cơ quan Bộ Tài chính.

+ Thủ trưởng các đơn vị cấp Tổng cục là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu đối với tài sản, hàng hoá, dịch vụ mua sắm tập trung tại Tổng cục. Trường hợp phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp quyết định mua sắm thì Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu.

- Mua sắm thường xuyên:

Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi của đơn vị.

(2) Đối với thuê trụ sở làm việc, tài sản khác:

- Thủ trưởng các đơn vị cấp Tổng cục là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu đối với việc thuê và thuê bổ sung trụ sở làm việc, thuê tài sản khác trong phạm vi Tổng cục. Trường hợp phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp quyết định thuê và thuê bổ sung trụ sở làm việc, tài sản khác thì Thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu.

- Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ là người có thẩm quyền trong lựa chọn nhà thầu đối với việc thuê và thuê bổ sung trụ sở làm việc, thuê tài sản khác phục vụ hoạt động của đơn vị.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm:

+ Đấu thầu rộng rãi;

+ Đấu thầu hạn chế;

+ Chỉ định thầu;

+ Chào hàng cạnh tranh;

+ Mua sắm trực tiếp;

+ Tự thực hiện;

+ Tham gia thực hiện của cộng đồng;

+ Đàm phán giá;

+ Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Trường hợp phát sinh hình thức lựa chọn nhà thầu khác có tính ưu việt, sử dụng phương tiện điện tử tiến bộ, hiện đại, Chính phủ quy định về hình thức, quy trình, đối tượng phù hợp với tính năng mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

(Điều 20 Luật Đấu thầu 2023)

Chia sẻ bài viết lên facebook 665

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079