Đề xuất bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng thêm 02 chế độ mới

30/05/2024 11:43 AM

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đề xuất bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng thêm 02 chế độ mới.

Đề xuất bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng thêm 02 chế độ mới (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đề xuất bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng thêm 02 chế độ mới

Theo đó, tại khoản 3 Điều 5 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

(1) Trợ cấp thai sản;

(2) Hưu trí;

(3) Tử tuất;

(4) Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Hiện hành, tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

- Hưu trí;

- Tử tuất.

Như vậy, theo đề xuất mới sẽ có thêm 02 chế độ mới cho bảo hiểm xã hội tự nguyện là: trợ cấp thai sản và Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đề xuất

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Điều 35 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi như sau:

- Đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 3 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

(1) Hằng tháng;

(2) 03 tháng một lần;

(3) 06 tháng một lần;

(4) 12 tháng một lần;

(5) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này theo quy định của Chính phủ.

- Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động được quy định như sau:

+ Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;

+ Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;

+ Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;

+ Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

+ Tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với phương thức đóng quy định tại điểm (5) mục này.

Thời điểm đóng một lần cho thời gian còn thiếu quy định tại điểm (5) mục này sớm nhất là tháng trước liền kề tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 103 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Quy định về hưởng trợ cấp BHXH một lần khi tham gia BHXH tự nguyện hiện hành

Việc hưởng trợ cấp BHXH một lần với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đủ điều kiện về tuổi là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

+ Ra nước ngoài để định cư;

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

+ Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Trừ trường hợp người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

+ Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

+ Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng;

Sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 582

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079