Các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại từ 01/7/2024

30/05/2024 12:45 PM

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được thông qua ngày 18/01/2024 quy định về các hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại.

Các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Ngân hàng thương mại là gì?

Ngân hàng thương mại là là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nhằm mục tiêu lợi nhuận.

(Khoản 23 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, có hiệu lực từ 01/7/2024)

2. Các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại từ 01/7/2024

Căn cứ theo khoản 3 Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại bao gồm:

- Cho vay;

- Chiết khấu, tái chiết khấu;

- Bảo lãnh ngân hàng;

- Phát hành thẻ tín dụng;

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

- Thư tín dụng;

- Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Quy định về mở tài khoản của ngân hàng thương mại từ 01/7/2024

Mở tài khoản của ngân hàng thương mại được quy định như sau:

- Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này.

- Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

- Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

(Điều 109 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

4. Quy định về góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại từ 01/7/2024

Góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại được quy định như sau:

- Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 8 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

- Ngân hàng thương mại phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;

+ Cho thuê tài chính;

+ Bảo hiểm.

- Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.

- Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

+ Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;

+ Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản 4 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

- Ngân hàng thương mại thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.

- Ngân hàng thương mại thành lập công ty con, công ty liên kết theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

(Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2024)

Dương Thị Hoài Nhi

Chia sẻ bài viết lên facebook 667

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079