Thời hạn nộp thuế GTGT quý 2 năm 2024

10/06/2024 11:32 AM

Dưới đây là bài viết về thời hạn nộp thuế GTGT quý 2 hàng năm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời hạn nộp thuế GTGT quý 2 năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Thời hạn nộp thuế GTGT quý 2 năm 2024

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 quy định trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đối với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất bán dầu thô là 35 ngày kể từ ngày xuất bán đối với dầu thô bán nội địa hoặc kể từ ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.

Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.

Đồng thời tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2 năm 2024 đối với các doanh nghiệp, tổ chức chậm nhất là ngày 31/7/2024.

2. Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 (gọi tắt là Dự thảo Nghị định). 

Theo đó, tại Điều 4 dự thảo Nghị định đề xuất gia hạn thời hạn nộp Thuế giá trị gia tăng (ngoại trừ Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) năm 2024 như sau:

- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý II năm 2024, quý III năm 2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này. 

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5, tháng 6/2024 và quý II năm 2024, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024, thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý III năm 2024. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 5/2024: chậm nhất là ngày 20/11/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 6/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 7/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 8/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng tháng 9/2024: chậm nhất là ngày 20/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng quý II năm 2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

+ Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng quý III năm 2024: chậm nhất là ngày 31/12/2024.

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, thời hạn nộp thuế GTGT quý II năm 2024 sau khi được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,294

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079