Văn bản nổi bật tuần 31 và 32 năm 2023

14/08/2023 14:31 PM

Quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2023-2024; Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm;… là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 31/7 - 13/8/2023.

1. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Nội dung đề cập tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin theo quy định và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN cùng ở Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (sau đây gọi là giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày ký. Riêng quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 thì có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

2. Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2023-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2023.

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2024.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ban hành 04 mẫu hộ chiếu áp dụng từ ngày 15/8/2023

Ngày 20/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2023/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các mẫu liên quan.

Theo đó, ban hành 04 mẫu hộ chiếu áp dụng từ ngày Thông tư 31/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành (ngày 15/8/2023) gồm có:

- Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);

- Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);

- Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT);

- Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, trang bìa màu đen (mẫu HCPT-RG) (Mẫu mới)

4. 14 mẫu bản điện tử giấy tờ hộ tịch áp dụng từ ngày 02/8/2023

Thông tư 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Theo đó, bổ sung 14 mẫu bản điện tử giấy tờ hộ tịch áp dụng từ ngày 02/8/2023, bao gồm:

- Bản điện tử Giấy khai sinh;

- Bản điện tử Trích lục kết hôn;

- Bản điện tử Trích lục khai tử;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký giám hộ;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ;

- Bản điện tử Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con;

- Bản điện tử Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;

- Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Bản điện tử Trích lục ghi chú kết hôn;

- Bản điện tử Trích lục ghi chú ly hôn;

- Bản điện tử Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác;

- Bản điện tử Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Bản điện tử Xác nhận thông tin hộ tịch;

- Bản điện tử Giấy báo tử.

Thông tư 03/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

5. Bổ sung cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Nội dung đề cập tại Công điện 07/CĐ-TCT ngày 09/8/2023 của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu tiếp tục sắp xếp, bố trí bổ sung cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, nhất là hồ sơ của các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo đến hết tháng 9 năm 2023, kết quả hoàn thuế GTGT đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, Cục Thuế rà soát công tác phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Cục trưởng trực tiếp và phân công các đồng chí Phó Cục trưởng rà soát đến từng hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đặc biệt là hồ sơ đã được phân loại kiểm tra trước, hoàn thuế sau để đẩy nhanh công tác kiểm tra, xác minh điều kiện hoàn thuế.
Xem chi tiết nội dung tại Công điện 07/CĐ-TCT ngày 09/8/2023.

6. Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm

Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH nghiên cứu thành lập sàn giao dịch việc làm; chủ trì nhóm tư vấn chính sách xã hội, tổng kết Luật Việc làm;

Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,180

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079