Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT phải có Internet Ti vi

06/06/2023 11:09 AM

Ngày 30/5/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTTTT trong đó yêu cầu mỗi xã đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trang bị ti vi kết nối Internet.

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT phải có Internet Ti vi

Nhằm thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông tiểu dự án 10.1 và 10.2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTTTT .

Các mục tiêu thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông bao gồm:

Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền và vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tiểu mục 10.1 của chương trình.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để thực hiện mục tiêu trên thì cần thực hiện các công việc như sau:

- Sản xuất các nôi dung phục vụ công tác thông tin và truyền thông đối ngoại phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt lưu ý phải phù hợp với chính sách của Đảng và nhà nước, có giá trị lan tỏa và phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Bồi dưỡng cán bộ  thực hiện nghiệp vụ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện việc lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

- Xây dựng điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, mỗi xã yêu cầu có 01 điểm hỗ trợ.

+ Các xã thuộc diện được xây dựng điểm hỗ trợ gồm:

++ Xã đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III)

++ Xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn.

+ Tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn ứng dụng công nghệ thông tin phải được trang bị ti vi và các thiết bị khác có thể kết nối Internet, cụ thể gồm:

++ Internet Ti vi, có màn hình từ 60 inch trở lên, tùy thuộc vào từng địa phương, có wifi, Bluetooth, có thể điều khiển từ xa, có thể kết nối Internet.

++ Amplipier, có công suất từ 240W

++ Loa và Microphone.

Xem chi tiết thông tin tại Thông tư 03/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,423

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 23/02/2024 Nghị định 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
  • 15:40 | 23/02/2024 Quyết định 420/QĐ-KTNN ngày 15/02/2024 hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
  • 13:40 | 23/02/2024 Công điện 16/CĐ-TTg ngày 21/02/2024 đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ
  • 11:40 | 23/02/2024 Thông tư 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 sửa đổi Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
  • 09:20 | 23/02/2024 Chỉ thị 30-CT/TW ngày 05/02/2024 công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
  • 09:20 | 23/02/2024 Kết luận 70-KL/TW ngày 31/01/2024 phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
  • 17:30 | 22/02/2024 Quyết định 95/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2024 về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
  • 07:45 | 22/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079